Öppna kurser

DP-200 Implementing an Azure Data Solution (Live Webinar)

Den här Microsoft Azure kursen går inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där 6 lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd av nio utbildningsblock och pågår under en treveckorsperiod. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering DP-200.

Du kommer att lära dig att implementera olika dataplattformteknologier i lösningar som överensstämmer med affärs- och tekniska krav, inklusive lokala, moln- och hybriddata-scenarier som innehåller både relationella och NoSQL-data. Du kommer också att lära dig hur du bearbetar data med hjälp av en rad tekniker och språk för både strömmande data och batchdata.

Denna Live Webinar kurs är förberedande för certifiering DP-200.

Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinar tillsammans med kursledaren.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursinnehåll

Utbildningen består av live webinar och nio moduler som vi delat in 6 studieblock med 1-2 moduler i varje. Varje delkurs behandlas med både teoretiskt material och praktiska övningar.

Implementing an Azure Data Solution

  • Module 1: Azure for the Data Engineer
  • Module 2: Working with Data Storage
  • Module 3: Enabling Team Based Data Science with Azure Databricks
  • Module 4: Building Globally Distributed Databases with Cosmos DB
  • Module 5: Working with Relational Data Stores in the Cloud
  • Module 6: Performing Real-Time Analytics with Stream Analytics
  • Module 7: Orchestrating Data Movement with Azure Data Factory
  • Module 8: Securing Azure Data Platforms
  • Module 9: Monitoring and Troubleshooting Data Storage and Processing

Målgrupp

Den primära målgruppen för denna kurs är dataarkitekter och BI utvecklare som vill lära sig mer om dataplattformteknologier som finns på Microsoft Azure. Den sekundära målgruppen för denna kurs är individer som utvecklar applikationer som levererar innehåll från dataplattformteknologier som finns på Microsoft Azure.

Förkunskaper

Som deltagare behöver du praktisk erfarenhet av databaser samt grundläggande kunskaper om Azure.

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en treveckorsperiod där varje webinar är ca tre timmar långt.

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online två gånger i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. 

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare som har lång och djup erfarenhet av kursområdet, både teoretiskt och praktiskt.