Öppna kurser

MS-100 Microsoft 365 Identity and Services (Live webinar)

Denna Microsoft 365 administratörs-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training – Live Webinar-koncept där sex lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring de åtta moduler som löper över fem veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov MS-100. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till Microsofts officiella kursmaterial, kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 40 timmar

Utbildningsupplägg

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering.

Målgrupp och förkunskaper

Candidates for this exam are Microsoft 365 Enterprise Administrators who take part in evaluating, planning, migrating, deploying, and managing Microsoft 365 services. They perform Microsoft 365 tenant management tasks for an enterprise, including its identities, security, compliance, and supporting technologies.

Candidates have a working knowledge of Microsoft 365 workloads and should have been an administrator for at least one Microsoft 365 workload (Exchange, SharePoint, Skype for Business, Windows as a Service). Candidates also have a working knowledge of networking, server administration, and IT fundamentals such as DNS, Active Directory, and PowerShell.

Kursinnehåll

Utbildningen består av totalt åtta moduler som vi delat in i sex live webinar pass med 2 moduler i varje webinar. Varje modul behandlas med både teoretiskt material och praktiska övningar i form av laborationer.

Denna kurs utgör tillsammans med MS-101 certifieringen för ” Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert”. Denna titel kräver dock att man har en tidigare Associate-certifiering inom Modern Desktop, Security Administration, Message Administration, Teams Administration eller är en MCS inom Productivuty Solutions. 

Module 1: Designing Your Microsoft 365 Tenant

This module focuses on planning your Microsoft 365 experience. This includes planning for the proper Microsoft 365 subscription, planning for Microsoft 365 in your on-premises infrastructure, planning which identity and authentication solution best fits your organizational requirements, planning your service setup, planning for hybrid environments, and planning your migration to Microsoft 365.

Lessons

 • Planning your Microsoft 365 Experience
 • Planning Microsoft 365 in your On-premises Infrastructure
 • Planning Your Identity and Authentication Solution
 • Planning Your Service Setup
 • Planning Your Hybrid Environment
 • Planning Your Migration to Office 365

Module 2: Configuring Your Microsoft 365 Tenant

While Module 1 focuses on planning your Microsoft 365 tenant, this modules transitions to configuring your tenant. This includes configuring your Microsoft 365 experience, including your organization profile, your tenant subscription, your services and add-ins, and your tenant configuration. You will then learn how to manage Microsoft 365 user accounts and licenses, security groups, and domain services. You will conclude by examining how to leverage FastTrack and partner services.

Lessons

 • Configuring  Your Microsoft 365 Experience
 • Managing User Accounts and Licenses in Microsoft 365
 • Managing Security Groups in Microsoft 365
 • Implementing Your Domain Services
 • Leveraging FastTrack and Partner Services

Module 3: Managing Your Microsoft 365 Tenant

In the prior modules, you learned how to plan for and configure your Microsoft 365 tenant. In this module, you will take the next step in the deployment process by learning how to manage your tenant once it has been implemented. This includes configuring your Microsoft 365 administrator roles, managing tenant health and services, and managing user-driven and centralized deployments of Microsoft 365 Apps for enterprise (formerly Office 365 ProPlus).

Lessons

 • Configuring Microsoft 365 Admin Roles
 • Managing Tenant Health and Services
 • Managing User-Driven Client Installations
 • Managing Centralized Microsoft 365 Apps for enterprise Deployments

Module 4: Office 365 Overview

This module examines the primary features and functionality of the key Microsoft 365 services, including Exchange Online, SharePoint Online, Teams, Power Apps, Power Automate, Power BI, and Power Virtual Agents. This module also introduces you additional Microsoft 365 resources and provides an introduction to device management using Microsoft Intune, security baselines, and conditional access.

Lessons

 • Exchange Online Overview
 • SharePoint Online Overview
 • Teams Overview
 • Power Platform Overview
 • Power Apps Overview
 • Power Automate Overview
 • Power BI Overview
 • Power Virtual Agents Overview
 • Additional Resources Overview
 • Device Management Overview

Module 5: Configuring Microsoft 365 Clients

This module introduces you to the Microsoft 365 clients, including mobile clients and clients working offline. This module also examines how to configure Office client connectivity to Microsoft 365, including automatic client configuration, DNS records required for automatic client configuration, configuring Outlook clients, configuring MFA, and troubleshooting client connectivity.

Lessons

 • Microsoft 365 Client Overview
 • Configuring Office Client Connectivity to Microsoft 365

Module 6: Capturing User-Driven Data

This module examines how to capture user-driven data using Office Telemetry and Workplace Analytics.

Lessons

 • Configuring Office Telemetry
 • Configuring Workplace Analytics

Module 7: Planning and Implementing Identity Synchronization

This module provides an in-depth examination of Microsoft 365 Identity synchronization, with a focus on Azure Active Directory Connect. You will learn how to plan for and implement Azure AD Connect and, how to manage synchronized identities, and how to implement password management in Microsoft 365 using multi-factor authentication and self-service password management.

Lessons

 • Introduction to Identity Synchronization
 • Planning for Azure AD Connect
 • Implementing Azure AD Connect
 • Managing Synchronized Identities
 • Password Management in Microsoft 365

Module 8: Implementing Application and External Access

This modules provides a comprehensive look at implementing application and external access. You will learn how to add and manage applications in Azure Active Directory, including how to configure multi-tenant applications. You will then examine how to configure Azure AD Application Proxy, including how to install and register a connector and how to publish an on-premises app for remote access. Finally, you will examine how to design and manage solutions for external access. This includes licensing guidance for Azure AD B2B collaboration, creating a collaborative user, and troubleshooting a B2B collaboration.

Lessons

 • Implementing Applications in Azure AD
 • Configuring Azure AD App Proxy
 • Solutions for External Access