Öppna kurser

MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security (Live webinar)

Denna Microsoft 365 administratörskurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- ett koncept där sex lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring de 11 moduler som löper över fem veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov MS-10
1. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till Microsofts officiella kursmaterial, kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum. 

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 35 timmar. 

Upplägg 
Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering. 

Kursinnehåll 
Utbildningen består av totalt 11 moduler som vi delat in i sex live webinar pass med 2-3 moduler i varje webinar. Varje modul behandlas med både teoretiskt material och praktiska övningar i form av laborationer. 

Denna kurs utgör tillsammans med MS-100 certifieringen för ”Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert. Denna titel kräver dock att man har en tidigare Associate-certifiering inom Modern Desktop, Security Administration, Message Administration, Teams Administration eller är en MCS inom Productivuty Solutions. 

Module 1: Introduction to Microsoft 365 Security Metrics 
In this module, you will examine all the common types of threat vectors and data breaches facing organizations today, and you will learn how Microsoft 365’s security solutions address these security threats, including the Zero Trust approach. You will be introduced to the Microsoft Secure Score, Privileged Identity Management, as well as to Azure Active Directory Identity Protection.

Module 2: Managing Your Microsoft 365 Security Services 
This module examines how to manage the Microsoft 365 security services, including Exchange Online Protection, Advanced Threat Protection, Safe Attachments, and Safe Links. You will be introduced to the various reports that monitor your security health.

Module 3: Microsoft 365 Threat Intelligence
In this module, you will then transition from security services to threat intelligence; specifically, using the Security Dashboard and Advanced Threat Analytics to stay ahead of potential security breaches.

Module 4: Introduction to Data Governance in Microsoft 365 
This module examines the key components of Microsoft 365 Compliance management. This begins with an overview of all key aspects of data governance, including data archiving and retention, Information Rights Management, Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), Office 365 message encryption, and data loss prevention (DLP).

Module 5: Archiving and Retention in Microsoft 365 
This module delves deeper into archiving and retention, paying particular attention to in-place records management in SharePoint, archiving and retention in Exchange, and Retention policies in the Security and Compliance Center.

Module 6: Implementing Data Governance in Microsoft 365 Intelligence 
This module examines how to implement the key aspects of data governance, including the building of ethical walls in Exchange Online, creating DLP policies from built-in templates, creating custom DLP policies, creating DLP policies to protect documents, and creating policy tips.

Module 7: Managing Data Governance in Microsoft 365 
This module focuses on managing data governance in Microsoft 365, including managing retention in email, troubleshooting retention policies and policy tips that fail, as well as troubleshooting sensitive data. You will then learn how to implement Azure Information Protection and Windows Information Protection.

Module 8: Managing Search and Investigations 
This module conclude this section on data governance by examining how to manage search and investigation, including searching for content in the Security and Compliance Center, auditing log investigations, and managing advanced eDiscovery.

Module 9: Planning for Device Management 
This module provides an in-depth examination of Microsoft 365 Device management. You will begin by planning for various aspects of device management, including preparing your Windows 10 devices for co-management. You will learn how to transition from Configuration Manager to Microsoft Intune, and you will be introduced to the Microsoft Store for Business and Mobile Application Management.

Module 10: Planning Your Windows 10 Deployment Strategy 
This module focuses on planning your Windows 10 deployment strategy, including how to implement Windows Autopilot and Windows Analytics, and planning your Windows 10 subscription activation service.

Module 11: Implementing Mobile Device Management 
This module focuses on Mobile Device Management (MDM). You will learn how to deploy it, how to enroll devices to MDM, and how to manage device compliance.