Öppna kurser

MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security (Live webinar)

Denna Microsoft 365 administratörs-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training – Live Webinar-koncept där sex lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring de 11 moduler som löper över fem veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov MS-101. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till Microsofts officiella kursmaterial, kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum. 

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 35 timmar. 

Utbildningsupplägg 

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering. 

Kursinnehåll 

Utbildningen består av totalt 11 moduler som vi delat in i sex live webinar pass med 2-3 moduler i varje webinar. Varje modul behandlas med både teoretiskt material och praktiska övningar i form av laborationer. 

Denna kurs utgör tillsammans med MS-100 certifieringen för ”Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert. Denna titel kräver dock att man har en tidigare Associate-certifiering inom Modern Desktop, Security Administration, Message Administration, Teams Administration eller är en MCS inom Productivuty Solutions. 

Module 1: Introduction to Microsoft 365 Security Metrics 

In this module, you will examine all the common types of threat vectors and data breaches facing organizations today, and you will learn how Microsoft 365’s security solutions address these security threats, including the Zero Trust approach. You will be introduced to the Microsoft Secure Score, Privileged Identity Management, as well as to Azure Active Directory Identity Protection.Lessons 

 • Threat Vectors and Data Breaches 
 • The Zero Trust Model 
 • Security Solutions in Microsoft 365 
 • Introduction to Microsoft Secure Score 
 • Privileged Identity Management 
 • Introduction to Azure Active Directory Identity Protection 

Lab : Tenant Setup and PIM 

 • Initialize your Microsoft 365 Tenant 
 • PIM Resource Workflows 

Module 2: Managing Your Microsoft 365 Security Services 

This module examines how to manage the Microsoft 365 security services, including Exchange Online Protection, Advanced Threat Protection, Safe Attachments, and Safe Links. You will be introduced to the various reports that monitor your security health.Lessons 

 • Introduction to Exchange Online Protection 
 • Introduction to Advanced Threat Protection 
 • Managing Safe Attachments 
 • Managing Safe Links 
 • Monitoring and Reports 

Lab : Manage Microsoft 365 Security Services 

 • Implement a Safe Attachments policy 
 • Implement a Safe Links policy 

Module 3: Microsoft 365 Threat Intelligence 

In this module, you will then transition from security services to threat intelligence; specifically, using the Security Dashboard and Advanced Threat Analytics to stay ahead of potential security breaches.Lessons 

 • Overview of Microsoft 365 Threat Intelligence 
 • Using the Security Dashboard 
 • Configuring Advanced Threat Analytics 
 • Implementing Your Cloud Application Security 

Lab : Implement Threat Intelligence 

 • Conduct a Spear Phishing attack using the Attack Simulator 
 • Conduct Password attacks using the Attack Simulator 
 • Prepare for Alert Policies 
 • Implement a Mailbox Permission Alert 
 • Implement a SharePoint Permission Alert 
 • Test the Default eDiscovery Alert 

Module 4: Introduction to Data Governance in Microsoft 365 

This module examines the key components of Microsoft 365 Compliance management. This begins with an overview of all key aspects of data governance, including data archiving and retention, Information Rights Management, Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), Office 365 message encryption, and data loss prevention (DLP).Lessons 

 • Introduction to Archiving in Microsoft 365 
 • Introduction to Retention in Microsoft 365 
 • Introduction to Information Rights Management 
 • Introduction to Secure Multipurpose Internet Mail Extension 
 • Introduction to Office 365 Message Encryption 
 • Introduction to Data Loss Prevention 

Lab : Implement Message Encryption and IRM 

 • Configure Microsoft 365 Message Encryption 
 • Validate Information Rights Management 

Module 5: Archiving and Retention in Microsoft 365 

This module delves deeper into archiving and retention, paying particular attention to in-place records management in SharePoint, archiving and retention in Exchange, and Retention policies in the Security and Compliance Center.Lessons 

 • In-Place Records Management in SharePoint 
 • Archiving and Retention in Exchange 
 • Retention Policies in the SCC 

Lab : Implement Archiving and Retention 

 • Initialize Compliance 
 • Configure Retention Tags and Policies 

Module 6: Implementing Data Governance in Microsoft 365 Intelligence 

This module examines how to implement the key aspects of data governance, including the building of ethical walls in Exchange Online, creating DLP policies from built-in templates, creating custom DLP policies, creating DLP policies to protect documents, and creating policy tips.Lessons 

 • Evaluating Your Compliance Readiness 
 • Implementing Compliance Center Solutions 
 • Building Ethical Walls in Exchange Online 
 • Creating a Simple DLP Policy from a Built-in Template 
 • Creating a Custom DLP Policy 
 • Creating a DLP Policy to Protect Documents 
 • Working with Policy Tips 

Lab : Implement DLP Policies 

 • Manage DLP Policies 
 • Test MRM and DLP Policies 

Module 7: Managing Data Governance in Microsoft 365 

This module focuses on managing data governance in Microsoft 365, including managing retention in email, troubleshooting retention policies and policy tips that fail, as well as troubleshooting sensitive data. You will then learn how to implement Azure Information Protection and Windows Information Protection.Lessons 

 • Managing Retention in Email 
 • Troubleshooting Data Governance 
 • Implementing Azure Information Protection 
 • Implementing Advanced Features of AIP 
 • Implementing Windows Information Protection 

Lab : Implement AIP and WIP 

 • Implement Azure Information Protection 
 • Implement Windows Information Protection 

Module 8: Managing Search and Investigations 

This module conclude this section on data governance by examining how to manage search and investigation, including searching for content in the Security and Compliance Center, auditing log investigations, and managing advanced eDiscovery.Lessons 

 • Searching for Content in the Security and Compliance Center 
 • Auditing Log Investigations 
 • Managing Advanced eDiscovery 

Lab : Manage Search and Investigations 

 • Implement a Data Subject Request 
 • Investigate Your Microsoft 365 Data 

Module 9: Planning for Device Management 

This module provides an in-depth examination of Microsoft 365 Device management. You will begin by planning for various aspects of device management, including preparing your Windows 10 devices for co-management. You will learn how to transition from Configuration Manager to Microsoft Intune, and you will be introduced to the Microsoft Store for Business and Mobile Application Management.Lessons 

 • Introduction to Co-management 
 • Preparing Your Windows 10 Devices for Co-management 
 • Transitioning from Configuration Manager to Intune 
 • Introduction to Microsoft Store for Business 
 • Planning for Mobile Application Management 

Lab : Implement the Microsoft Store for Business 

 • Configure the Microsoft Store for Business 
 • Manage the Microsoft Store for Business 

Module 10: Planning Your Windows 10 Deployment Strategy 

This module focuses on planning your Windows 10 deployment strategy, including how to implement Windows Autopilot and Windows Analytics, and planning your Windows 10 subscription activation service.,Lessons 

 • Windows 10 Deployment Scenarios 
 • Implementing and Managing Windows Autopilot 
 • Planning Your Windows 10 Subscription Activation Strategy 
 • Resolving Windows 10 Upgrade Errors 
 • Introduction to Windows Analytics 

Module 11: Implementing Mobile Device Management 

This module focuses on Mobile Device Management (MDM). You will learn how to deploy it, how to enroll devices to MDM, and how to manage device compliance.Lessons 

 • Planning Mobile Device Management 
 • Deploying Mobile Device Management 
 • Enrolling Devices to MDM 
 • Managing Device Compliance 

Lab : Manage Devices with Intune 

 • Enable Device Management 
 • Configure Azure AD for Intune 
 • Create Intune Policies 
 • Enroll a Windows 10 Device 
 • Manage and Monitor a Device in Intune