Öppna kurser

MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security (Live webinar)

Denna Microsoft 365 administratörs-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training – Live Webinar-koncept där sju lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring de fem utbildningsblock som löper över sex veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov MS-101. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen till höger. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till microsofts officiella kursmaterial, kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 40 timmar

Kursinnehåll

Utbildningen består av tre delkurser och tio moduler som vi delat in i fem studieblock med 2 moduler i varje. Varje delkurs behandlas med både teoretiskt material och praktiska övningar i form av laborationer.

 • MS-101T01: Microsoft 365 Security Management
  • Module 1: Designing your Microsoft 365 Tenant
  • Module 2: Configuring your Microsoft 365 Tenant
  • Module 3: Managing your Microsoft 365 Tenant
 • MS-101T02: Microsoft 365 Compliance Management
  • Module 1: Introduction to Data Governance in Microsoft 365
  • Module 2: Archiving and Retention in Microsoft 365
  • Module 3: Implementing Data Governance in Microsoft 365 Intelligence
  • Module 5: Managing Search and Investigations
 • MS-101T03: Microsoft 365 Device Management
  • Module 1: Planning for Device Management
  • Module 2: Planning Your Windows 10 Deployment Strategy
  • Module 3: Implementing Mobile Device Management

Utbildningsupplägg

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering.

Målgrupp och förkunskaper

Candidates for this exam are Microsoft 365 Enterprise Administrators who take part in evaluating, planning, migrating, deploying, and managing Microsoft 365 services. They perform Microsoft 365 tenantmanagement tasks for an enterprise, including its identities, security, compliance, and supporting technologies.

Candidates have a working knowledge of Microsoft 365 workloads and should have been an administrator for at least one Microsoft 365 workload (Exchange, SharePoint, Skype for Business, Windows as a Service). Candidates also have a working knowledge of networking, server administration, and IT fundamentals such as DNS, Active Directory, and PowerShell.