Öppna kurser

MS-300 Deploying Microsoft 365 Teamwork (Live Webinar)

Denna Microsoft Azure-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där sex lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring 4 utbildningsblock och pågår under en sex veckorsperiod.

Den här kursen kommer du att lära dig hur du planerar, konfigurerar och hanterar SharePoint Site Collection och OneDrive for Business. Kursen täcker också delning, säkerhet och övervakning i Sharepoint Online och OneDrive för företag.

Kursen är förberedande inför certifiering MS-300 Deploying Microsoft 365 Teamwork.

Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinar tillsammans med kursledaren.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons lärportal där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum. Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursinnehåll

Utbildningen består av fyra moduler över sex veckors utbildning:

Utbildningen består av fyra delkurser och fjorton moduler som vi delat in i fyra studieblock med 3-4 moduler i varje. Varje delkurs behandlas med både teoretiskt material och praktiska övningar i form av laborationer.

MS300T01: Managing Office 365 Content Services
Module 1: Plan and Configure SharePoint Site Collection
Module 2: Plan and Configure SharePoint Site Collection
Module 3: Sharing, Security, and Monitoring in SharePoint and OneDrive
Module 4: Course Conclusion

MS-300T02: Managing SharePoint Online
Module 1: Manage User Profiles and Apps
Module 2: Plan and Configure Managed Metadata and Business Connectivity
Module 3: Plan and Configure Search
Module 4: Plan and Configure Search

MS-300T03: Enabling Microsoft Teams for Collaboration
Module 1: Plan a Microsoft Teams Deployment
Module 2: Configure Microsoft Teams
Module 3: Manage the Teams Environment

MS-300T04: Enabling Office 365 Workloads for Collaboration
Module 1: Evaluating Office 365 Collaboration Workloads
Module 2: Planning and Developing Governance
Module 3: Managing Office 365 collaboration workloads

Målgrupp

Denna kurs är utformad för IT-proffs som distribuerar och hanterar lagarbeteinfrastrukturen i sin organisation.

Förkunskaper

Erfarenhet om Windows PowerShell.

Grundläggande kunskaper om Active Directory och Azure AD.

Grundläggande kunskaper om mobile device management och operating systems

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en sexveckorsperiod. Varje webinar är ca en timmes långt, totalt sex timmar webinars under kursprogrammet.

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. 

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare som både har teoretiskt och praktisk erfarenhet av kursområdet.