Öppna kurser

MS-500 Microsoft 365 Security Administration(Live Webinar)

Denna Microsoft 365 kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar - koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring fyra utbildningsblock och pågår under sex veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering, MS-500 Microsoft 365 Security Administrator Associate.

Den här kursen kommer du att lära dig hantera och övervaka säkerhets och efterlevnadslösningar för Microsoft 365 och hybridmiljöer. Du lär dig också planera och implementera säkerhetsstrategier och säkerställa att lösningarna överensstämmer med organisationens policyer och regler.

Kursen är förberedande inför certifiering Microsoft 365 Security Administrator Associate (MS-500).

Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinar tillsammans med kursledaren.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons lärportal där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursinnehåll

Programmet består av fyra delkurser och 14 moduler som vi delat in i fyra studieblock med tre-fyra moduler i varje. Varje delkurs behandlas med både teoretiskt material och praktiska övningar i form av laborationer. Programmet pågår under sex veckor: 

MS500T01: Managing Microsoft 365 Identity and Access
Module 1: User and Group Security
Module 2: Identity Synchronization
Module 3: Federated Identities
Module 4: Access Management

MS-500T02: Implementing Microsoft 365 Threat Protection
Module 1: Security in Microsoft 365
Module 2: Advanced Threat Protection
Module 3: Threat Intelligence
Module 4: Mobility

MS-500T03: Implementing Microsoft 365 Information Protection
Module 1: Information Protection
Module 2: Data Loss Prevention
Module 3: Cloud Application Security

MS-500T04: Administering Microsoft 365 Built-in Compliance
Module 1: Archiving and Retention
Module 2: Data Governance in Microsoft 365
Module 3: Managing Search and Investigations

Målgrupp

  • This course is for the Microsoft 365 security administrator role. This role collaborates with the Microsoft 365 Enterprise Administrator, business stakeholders and other workload administrators to plan and implement security strategies and ensures that the solutions comply with the policies and regulations of the organisation.
  • This role proactively secures Microsoft 365 enterprise environments. Responsibilities include responding to threats, implementing, managing and monitoring security and compliance solutions for the Microsoft 365 environment. They respond to incidents, investigations and enforcement of data governance.
  • The Microsoft 365 Security administrator is familiar with Microsoft 365 workloads and has strong skills and experience with identity protection, information protection, threat protection, security management and data governance. This role focuses on the Microsoft 365 environment and includes hybrid environments.

 Förkunskaper

  • Grundläggande konceptuell förståelse för Microsoft Azure.
  • Erfarenhet av with Windows 10 enheter.
  • Erfarenhet av Office 365.
  • Grundläggande förståelse för autensisering.
  • Grundläggande förståelse av datornät.
  • Kunskap om hantering av mobila enheter.

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en sexveckorsperiod. Varje webinar är ca en timmes långt, totalt sex timmar webinars under kursprogrammet.Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. 

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare som både har teoretiskt och praktisk erfarenhet av kursområdet.