Öppna kurser

MS-500 Microsoft 365 Security Administration(Live Webinar)

Denna Microsoft 365 kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar - ett koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring sex utbildningsblock och pågår under fem veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering, MS-500 Microsoft 365 Security Administrator Associate.

Kursmål
In this course you will learn how to secure user access to your organization’s resources. The course covers user password protection, multi-factor authentication, how to enable Azure Identity Protection, how to setup and use Azure AD Connect, and introduces you to conditional access in Microsoft 365. You will learn about threat protection technologies that help protect your Microsoft 365 environment. Specifically, you will learn about threat vectors and Microsoft’s security solutions to mitigate threats. You will learn about Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection, and threat management.

In the course you will learn about information protection technologies that help secure your Microsoft 365 environment. The course discusses information rights managed content, message encryption, as well as labels, policies and rules that support data loss prevention and information protection.

Lastly, you will learn about archiving and retention in Microsoft 365 as well as data governance and how to conduct content searches and investigations. This course covers data retention policies and tags, in-place records management for SharePoint, email retention, and how to conduct content searches that support eDiscovery investigations.

Upplägg
Programmet genomförs under en femveckorsperiod. Inledande och avslutande webinar är en timmes långt, resterande kurswebinar är 2 timmar styck, totalt 10 timmar webinars under kursprogrammet. Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Vi avslutar kursen med en sammanfattning av det som har varit samt frågor.

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare som både har teoretiskt och praktisk erfarenhet av kursområdet.

Kursen är förberedande inför certifiering Microsoft 365 Security Administrator Associate (MS-500).

Målgrupp
The Microsoft 365 Security administrator collaborates with the Microsoft 365 Enterprise Administrator, business stakeholders and other workload administrators to plan and implement security strategies and to ensures that the solutions comply with the policies and regulations of the organization. This role proactively secures Microsoft 365 enterprise environments. Responsibilities include responding to threats, implementing, managing and monitoring security and compliance solutions for the Microsoft 365 environment. They respond to incidents, investigations and enforcement of data governance. The Microsoft 365 Security administrator is familiar with Microsoft 365 workloads and hybrid environments. This role has strong skills and experience with identity protection, information protection, threat protection, security management and data governance.

Förkunskaper
Learners should start this course already having the following skills:

 • Basic conceptual understanding of Microsoft Azure
 • Experience with Windows 10 devices
 • Experience with Office 365
 • Basic understanding of authorization and authentication
 • Basic understanding of computer networks
 • Working knowledge of managing mobile devices

Kursinnehåll
Programmet består av sex livesända webinar med totalt 14 moduler. Varje delkurs behandlas med både teoretiskt material och praktiska övningar i form av laborationer. Programmet pågår under fem veckor: 

Module 1: User and Group Management

 • Identity and Access Management concepts
 • The Zero Trust model
 • Plan your identity and authentication solution
 • User accounts and roles
 • Password Management

Module 2: Identity Synchronization and Protection

 • Plan directory synchronization
 • Configure and manage synchronized identities
 • Azure AD Identity Protection

Module 3: Identity and Access Management

 • Application Management
 • Identity Governance
 • Manage device access
 • Role Based Access Control (RBAC)
 • Solutions for external access
 • Privileged Identity Management

Module 4: Security in Microsoft 365

 • Threat vectors and data breaches
 • Security strategy and principles
 • Microsoft security solutions
 • Secure Score

Module 5: Threat Protection

 • Exchange Online Protection (EOP)
 • Microsoft Defender for Office 365
 • Manage Safe Attachments
 • Manage Safe Links
 • Microsoft Defender for Identity
 • Microsoft Defender for Endpoint

Module 6: Threat Management

 • Security dashboard
 • Threat investigation and response
 • Azure Sentinel
 • Advanced Threat Analytics

Module 7: Microsoft Cloud Application Security

 • Deploy Cloud Application Security
 • Use cloud application security information

Module 8: Mobility

 • Mobile Application Management (MAM)
 • Mobile Device Management (MDM)
 • Deploy mobile device services
 • Enroll devices to Mobile Device Management

Module 9: Information Protection and Governance

 • Information protection concepts
 • Governance and Records Management
 • Sensitivity labels
 • Archiving in Microsoft 365
 • Retention in Microsoft 365
 • Retention policies in the Microsoft 365 Compliance Center
 • Archiving and retention in Exchange
 • In-place records management in SharePoint

Module 10: Rights Management and Encryption

 • Information Rights Management (IRM)
 • Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S-MIME)
 • Office 365 Message Encryption

Module 11: Data Loss Prevention

 • Data loss prevention fundamentals
 • Create a DLP policy
 • Customize a DLP policy
 • Create a DLP policy to protect documents
 • Policy tips

Module 12: Compliance Management

 • Compliance center

Module 13: Insider Risk Management

 • Insider Risk
 • Privileged Access
 • Information barriers
 • Building ethical walls in Exchange Online

Module 14: Discover and Respond

 • Content Search
 • Audit Log Investigations
 • Advanced eDiscovery