Öppna kurser

MS-700 Managing Microsoft Teams(Live Webinar)

Denna kurs i Microsoft Teams ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- ett koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring sex utbildningsblock och pågår under en sexveckorsperiod. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Kursmål
I den här kursen kommer du att lära dig hur du kan driftsätta, konfigurera och hantera Office 365- workloads för Microsoft Teams i Enterprise- miljöer. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinar tillsammans med kursledaren. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons lärportal där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum. Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursen är förberedande inför certifiering MS-700 Managing Microsoft Teams.

Upplägg
Programmet genomförs under en sexveckorsperiod. Varje webinar är ca en timme långt, totalt sex timmar webinars under kursprogrammet. Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. 

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare som både har teoretiskt och praktisk erfarenhet av kursområdet.

Målgrupp
Den här kursen är för dig som lära dig att administrera Microsoft Teams på en teknisk nivå.

Förkunskaper
En god grundläggande förståelse för de olika tjänsterna i Office 365 samt god grundläggande kunskap om Powershell.

Kursinnehåll
Utbildningen består av sex moduler som disponeras över en sexveckors period. Varje modul behandlas med både teoretiskt material och praktiska övningar i form av laborationer.

Modul 1:
Microsoft Teams Overview

Modul 2:
Implement Microsoft Teams Governance, Security and Compliance

Modul 3:
Prepare the environment for a Microsoft Teams deployment

Modul 4:
Deploy and manage teams

Modul 5:
Manage collaboration in Microsoft Teams

Modul 6:
Manage communication in Microsoft Teams