Öppna kurser

MS-900 Microsoft 365 Fundamentals (Live Webinar)

Denna Microsoft 365-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring fem utbildningsblock och pågår under en tvåveckorsperiod.

Denna kurs ger grundläggande kunskaper om överväganden och fördelar med att anta molntjänster och molnmodellen Software as a Service (SaaS), med ett specifikt fokus på Microsoft 365-tjänster för molntjänster. Du börjar med att lära dig om molnfundament, inklusive en översikt över molnberäkning och specifikt Microsofts molntjänster.

Du kommer att bli introducerad till Microsoft Azure och du kommer att undersöka skillnaderna mellan Microsoft 365 och Office 365. Du kommer sedan att få göra en djupgående granskning av Microsoft 365, inklusive en jämförelse av Microsoft lokala tjänster gentemot Microsoft 365 molntjänster, en granskning av företagets rörlighet i Microsoft 365 och en analys av hur Microsoft 365-tjänster tillhandahåller samarbete.

Under kursen kommer vi även analysera hur säkerhet, efterlevnad, integritet och förtroende hanteras i Microsoft 365. Kursen kommer avslutas  med en granskning av Microsoft 365-abonnemang, licenser, fakturering och support.

Kursen är förberedande inför certifiering MS-900 Microsoft 365 Fundamentals.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursinnehåll

Utbildningen består av fem moduler som disponeras över en tvåveckorsperiod

Module 1: Cloud concepts

Explore the core concepts of cloud computing and how it can help your business.

Lessons

 • Principles of cloud computing
 • What is Microsoft 365?
 • Select a cloud deployment

Module 2: Microsoft 365 productivity and teamwork capabilities

Learn about the productivity and teamwork solutions in Microsoft 365 and the capabilities that help people be more productive using Microsoft 365 - The World's Productivity Cloud.

Lessons

 • Microsoft 365 productivity and teamwork solutions
 • Engage employees with Microsoft Stream, Teams, and Yammer
 • Get more done with Office across all devices
 • File storage and sharing with OneDrive and SharePoint

Module 3: Microsoft 365 business management capabilities

Learn about the business management solutions in Microsoft 365 and the capabilities that help organizations be more productive using Microsoft 365 - The World's Productivity Cloud.

Lessons

 • Manage your business with Microsoft 365
 • Simplify device management with Microsoft Endpoint Manager
 • Get more done and stay secure with Windows 10
 • Harness business intelligence with Microsoft 365 analytics and reporting

Module 4: Microsoft 365 security and compliance

Learn about the Microsoft 365 security and compliance solutions areas and the capabilities available to help enterprises secure their enterprise and meet regulatory requirements.

Lessons

 • Security principles and solution areas
 • Identity and access management
 • Threat protection
 • Cloud security
 • Information protection and governance
 • Compliance management
 • Manage risk, discovery, and audit

Module 5: Microsoft 365 Licensing and support

Learn more about Microsoft 365 licensing, service, and support options.

Lessons

 • Identify licensing options available in Microsoft 365
 • Describe support offerings in Microsoft 365 services
 • Describe the service life cycle in Microsoft 365

Mål med kursen
Att förstå skillnader mellan de olika molntjänstmodellerna.

Identifiera de viktigaste skillnaderna mellan Microsoft 365 och Office 365.

Planera för migrering till Microsoft 365-tjänster.

Förkunskaper

This course is designed for IT Professionals who aspire to deploy and manage cloud services in their organization. You should have the following background:

 • General IT knowledge or any general experience working in an IT environment
 • General (sales level) experience on corresponding Microsoft on-premises products, such as Exchange Server, SharePoint, Office Professional, AD RMS and others
 • Experience addressing business/legal/security requirements for IT

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en två veckors period. Varje webinar är ca 3 timmar långt. 

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. 

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare.