Öppna kurser

MS-900 Microsoft 365 Fundamentals (Live Webinar)

Denna Microsoft 365-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring fyra utbildningsblock och pågår under en fyraveckorsperiod.

Denna kurs ger grundläggande kunskaper om överväganden och fördelar med att anta molntjänster och molnmodellen Software as a Service (SaaS), med ett specifikt fokus på Microsoft 365-tjänster för molntjänster. Du börjar med att lära dig om molnfundament, inklusive en översikt över molnberäkning och specifikt Microsofts molntjänster.

Du kommer att bli introducerad till Microsoft Azure och du kommer att undersöka skillnaderna mellan Microsoft 365 och Office 365. Du kommer sedan att få göra en djupgående granskning av Microsoft 365, inklusive en jämförelse av Microsoft lokala tjänster gentemot Microsoft 365 molntjänster, en granskning av företagets rörlighet i Microsoft 365 och en analys av hur Microsoft 365-tjänster tillhandahåller samarbete.

Under kursen kommer vi även analysera hur säkerhet, efterlevnad, integritet och förtroende hanteras i Microsoft 365. Kursen kommer avslutas  med en granskning av Microsoft 365-abonnemang, licenser, fakturering och support.

Kursen är förberedande inför certifiering MS-900 Microsoft 365 Fundamentals.

Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursinnehåll

Utbildningen består av fyra moduler som disponeras över en fyra veckors utbildning

Module 1: Cloud Concepts
Module 2: Core Microsoft 365 Services
Module 3: Security, Compliance, Privacy and Trust in Microsoft 365
Module 4: Microsoft 365 Pricing and support

Mål med kursen
Att förstå skillnader mellan de olika molntjänstmodellerna.

Identifiera de viktigaste skillnaderna mellan Microsoft 365 och Office 365.

Planera för migrering till Microsoft 365-tjänster.

Förkunskaper

This course is designed for IT Professionals who aspire to deploy and manage cloud services in their organization. You should have the following background:

  • General IT knowledge or any general experience working in an IT environment
  • General (sales level) experience on corresponding Microsoft on-premises products, such as Exchange Server, SharePoint, Office Professional, AD RMS and others
  • Experience addressing business/legal/security requirements for IT

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en fyra veckors period. Varje webinar är ca en timme långt. 

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. 

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare.