Öppna kurser

MS-900 Microsoft 365 Fundamentals (Live Webinar)

Denna Microsoft 365-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- ett koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring fem utbildningsblock och pågår under en tvåveckorsperiod.

Denna kurs ger grundläggande kunskaper om överväganden och fördelar med att anta molntjänster och molnmodellen Software as a Service (SaaS), med ett specifikt fokus på Microsoft 365-tjänster för molntjänster. Du börjar med att lära dig om molnfundament, inklusive en översikt över molnberäkning och specifikt Microsofts molntjänster.

Du kommer att bli introducerad till Microsoft Azure och du kommer att undersöka skillnaderna mellan Microsoft 365 och Office 365. Du kommer sedan att få göra en djupgående granskning av Microsoft 365, inklusive en jämförelse av Microsoft lokala tjänster gentemot Microsoft 365 molntjänster, en granskning av företagets rörlighet i Microsoft 365 och en analys av hur Microsoft 365-tjänster tillhandahåller samarbete.

Under kursen kommer vi även analysera hur säkerhet, efterlevnad, integritet och förtroende hanteras i Microsoft 365. Kursen kommer avslutas  med en granskning av Microsoft 365-abonnemang, licenser, fakturering och support.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursen är förberedande inför certifiering MS-900 Microsoft 365 Fundamentals.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna förstå skillnader mellan de olika molntjänstmodellerna. De ska även kunna identifiera de viktigaste skillnaderna mellan Microsoft 365 och Office 365 samt kunna planera för migrering till Microsoft 365-tjänster.

Förkunskaper
This course is designed for IT Professionals who aspire to deploy and manage cloud services in their organization. You should have the following background:

  • General IT knowledge or any general experience working in an IT environment

  • General (sales level) experience on corresponding Microsoft on-premises products, such as Exchange Server, SharePoint, Office Professional, AD RMS and others

  • Experience addressing business/legal/security requirements for IT

Upplägg
Programmet genomförs under en två veckors period. Varje webinar är ca 3 timmar långt. 

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. 

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare.

Kursinnehåll
Utbildningen består av fem moduler som disponeras över en tvåveckorsperiod

Module 1: Cloud concepts
Explore the core concepts of cloud computing and how it can help your business.

Module 2: Microsoft 365 productivity and teamwork capabilities
Learn about the productivity and teamwork solutions in Microsoft 365 and the capabilities that help people be more productive using Microsoft 365 - The World's Productivity Cloud.

Module 3: Microsoft 365 business management capabilities
Learn about the business management solutions in Microsoft 365 and the capabilities that help organizations be more productive using Microsoft 365 - The World's Productivity Cloud.

Module 4: Microsoft 365 security and compliance
Learn about the Microsoft 365 security and compliance solutions areas and the capabilities available to help enterprises secure their enterprise and meet regulatory requirements.

Module 5: Microsoft 365 Licensing and support
Learn more about Microsoft 365 licensing, service, and support options.

Kursen levereras genom utbildningspartner Learning TreeLearning-Tree-Logo_horizontal.png