Öppna kurser

MS-900 Microsoft 365 Fundamentals (Live Webinar)

This course provides foundational knowledge on the considerations and benefits of adopting cloud services and the Software as a Service (SaaS) cloud model, with a specific focus on Microsoft 365 cloud service offerings.

You will begin by learning about cloud fundamentals, including an overview of cloud computing and specifically Microsoft cloud services. You will be introduced to Microsoft Azure, and you will examine the differences between Microsoft 365 and Office 365. You will then perform an in-depth review of Microsoft 365, including a comparison of Microsoft on-premises services versus Microsoft 365 cloud services, a review of enterprise mobility in Microsoft 365, and an analysis of how Microsoft 365 services provide collaboration. The course then analyzes how security, compliance, privacy, and trust are handled in Microsoft 365, and it concludes with a review of Microsoft 365 subscriptions, licenses, billing, and support.

This course is designed for Business Decision Makers and IT Professionals who aspire to deploy cloud services in their organisation, or who are simply looking to acquire foundational knowledge on cloud fundamentals. This includes the considerations and benefits of adopting cloud services in general and the Software as a Service (SaaS) cloud model specifically, with a general focus on Microsoft 365 cloud service offerings.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna förstå skillnader mellan de olika molntjänstmodellerna. De ska även kunna identifiera de viktigaste skillnaderna mellan Microsoft 365 och Office 365 samt kunna planera för migrering till Microsoft 365-tjänster.

Förkunskaper
This course is designed for IT Professionals who aspire to deploy and manage cloud services in their organization. You should have the following background:

  • General IT knowledge or any general experience working in an IT environment

Upplägg
Programmet genomförs under en tvåveckors period. Varje webinar är 2 timmar långt. 

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. 

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren.

Kursen är förberedande inför certifiering MS-900 Microsoft 365 Fundamentals.

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare.

Kursinnehåll
Utbildningen består av fem moduler som disponeras över en tvåveckorsperiod

Module 1: Cloud concepts
Explore the core concepts of cloud computing and how it can help your business.

Module 2: Microsoft 365 productivity and teamwork capabilities
Learn about the productivity and teamwork solutions in Microsoft 365 and the capabilities that help people be more productive using Microsoft 365 - The World's Productivity Cloud.

Module 3: Microsoft 365 business management capabilities
Learn about the business management solutions in Microsoft 365 and the capabilities that help organizations be more productive using Microsoft 365 - The World's Productivity Cloud.

Module 4: Microsoft 365 security and compliance
Learn about the Microsoft 365 security and compliance solutions areas and the capabilities available to help enterprises secure their enterprise and meet regulatory requirements.

Module 5: Microsoft 365 Licensing and support
Learn more about Microsoft 365 licensing, service, and support options.