Microsoft SQL fortsättning

Dyk djupare i SQL:s värld med vår tvådagars fortsättningskurs. Denna kurs är designad för att bygga vidare på de grundläggande kunskaper i SQL du redan besitter och utrusta dig med avancerade tekniker för att effektivt hantera och analysera större och mer komplexa datamängder.

Utbildningsmål

Kursen balanserar teoretiska presentationer med praktiska övningar, vilket ger dig möjlighet att tillämpa avancerade SQL-tekniker i realistiska scenarier. Denna interaktiva och praktiska tillvägagångssätt säkerställer att du inte bara lär dig koncepten utan också förstår hur de tillämpas i verkliga situationer.

• Att kunna utföra avancerade dataselektioner och manipulationer.
• Effektivt hantera stora och komplexa databaser.
• Optimera databasfrågor för att förbättra prestanda och skalbarhet.

Med denna kurs kommer du att känna dig trygg i din förmåga att hantera avancerade databasutmaningar och ta dina SQL-färdigheter till nästa nivå.

Målgrupp

Denna kurs är särskilt lämplig för de som har grundläggande kunskaper i SQL och som vill utöka sin förmåga att hantera mer komplexa och krävande databasuppgifter.

Förkunskaper

Det är rekommenderat att ha genomgått en grundläggande SQL-kurs eller motsvarande praktisk erfarenhet.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 18 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
4 tillfällen

Innehåll

Dag 1: Avancerade Förgreningar och Selektionstekniker

 • 3.0 Select-satser med flera tabeller: Få en djupare förståelse för att hantera flera tabeller i en fråga.
 • 3.1 Join med ett-till-ett-relation: Lär dig tekniker för att sammanfoga tabeller med exklusiva relationer.
 • 3.2 och 3.3 Join med ett-till-många-relation: Behärska konsten att sammanfoga tabeller där en till många relationer förekommer, inklusive scenarier med fler än två tabeller.
 • 3.4 Beskrivning av join: En omfattande genomgång av olika join-tekniker och deras användningsområden.
 • 3.5 Outer-join med selektionsvillkor: Utforska avancerade outer-join tekniker med fokus på selektionsvillkor.
 • 3.6 Union: Kombinera resultat från flera frågor.
 • 3.7 Intersect och Except: Lär dig att effektivt använda dessa operationer för att jämföra och kontrastera dataset.

Dag 2: Fördjupade Query Tekniker och Databashantering

 • 4.0 Mer om select-satsen:
 • 4.1 Kvalificering: Förstå hur man specificerar och begränsar datamängder i komplexa frågor.
 • 4.2 Decimaltal och avrundning: Hantera numeriska data med precision.
 • 4.4 Funktioner och systemtabeller: Integrera inbyggda SQL-funktioner och systemtabeller för att effektivisera frågor.
 • 4.5 Case..end: Använd villkorssatser för att hantera olika datalogiker.
 • 4.6 Subqueries: Behärska konsten att ställa frågor inuti frågor för djupare dataanalys.
 • 4.7 Skapa och ta bort tabeller och vyer: Lär dig att skapa och hantera databasstrukturer dynamiskt.
 • 4.8 Lägga till, uppdatera och ta bort rader i tabeller: Utför grundläggande och avancerade DML-operationer effektivt.