Microsoft SQL grundkurs

Välkommen till vår tvådagars grundkurs i SQL, för att ge dig en robust grund i databashantering och SQL. Denna kurs är idealisk för dig som är ny i SQL eller behöver förstärka din grundläggande förståelse av hur man effektivt kan hantera och analysera data i en professionell databasmiljö.

Utbildningsmål

Kursen innehåller teoretiska genomgångar kombinerat med praktiska övningar där du kommer att använda SQL för att lösa realistiska problemställningar. Detta format säkerställer att du får både den teoretiska förståelsen och den praktiska färdigheten som krävs för att effektivt kunna arbeta med SQL i din dagliga verksamhet.

• Förstå och navigera i strukturen av en SQL-databas.
• Effektivt skapa och hantera databasfrågor med hjälp av SQL.
• Kunna analysera och optimera SQL-koder för bättre prestanda och läsbarhet.

Denna kurs ger dig verktygen att börja din resa mot att bli en skicklig databasanvändare, med kunskaper som är direkt applicerbara i många IT- och dataanalyssammanhang.

Målgrupp

Denna kurs är lämplig för systemadministratörer, databasanalytiker, och alla IT-professionella som önskar grundläggande färdigheter i SQL.

Förkunskaper

Inga förkunskaper i SQL krävs, men en grundläggande förståelse för databaser är fördelaktig.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 18 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
4 tillfällen

Innehåll

Dag 1: Introduktion till SQL och Grundläggande Funktionaliteter

 • 1.1 Login, server, databas och tabell: Lär dig att navigera i databasmiljön, och förstå sambandet mellan servrar, databaser och tabeller.
 • 1.2 MS SQL Server Management Studio (SSMS): Få praktisk erfarenhet av att använda SSMS, det främsta verktyget för att hantera MS SQL Server.
 • 1.3 Tabeller i databasen UTB_Kurs1: Utforska strukturen och funktionerna i exempeldatabasen UTB_Kurs1.
 • 1.4 SQL-språket: En djupdykning i SQL som språk inklusive dess syntax och grunderna i skapande av databasfrågor.
 • 1.5 Kommentarer i SQL-koden: Lär dig vikten av att kommentera din kod för bättre läsbarhet och underhåll.

Dag 2: Fördjupning i SQL-frågor och Avancerad Användning

 • 2.0 Select-satsen: Översikt över select-satsen med praktiska övningar på de mest användbara formerna.
 • 2.1 Viktigaste exemplen på hur man kan använda select-satsen
 • 2.2 Select-bisatsen
 • 2.3 From-bisatsen
 • 2.4 Into-bisatsen
 • 2.5 Order by-bisatsen
 • 2.6 Where-bisatsen
 • 2.7 Group by-bisatsen
 • 2.8 Having-bisatsen