Microsoft SQL utvecklarkurs

Delta i vår tredagars SQL utvecklarkurs, för att fördjupa din förståelse och färdigheter i SQL Server-utveckling. Denna omfattande kurs riktar sig till utvecklare och databasadministratörer som vill förbättra sin förmåga att skriva, underhålla och optimera SQL-kod i högpresterande miljöer.

Utbildningsmål

Kursen är utformad för att ge dig de kunskaper och verktyg du behöver för att skriva högkvalitativ, välpresterande SQL-kod och hantera komplexa databaser med precision och professionalism.

• Avancerad behärskning av SQL Server och T-SQL.
• Förmåga att optimera databasprestanda och säkerhet.
• Skicklighet i att implementera och underhålla komplexa och säkra databaslösningar.

Med den här kursen kommer du att kunna ta dina SQL-kompetenser till en professionell nivå och möta de tekniska utmaningarna i modern databashantering och utveckling.

Målgrupp

Denna kurs är idealisk för professionella SQL-utvecklare och databasadministratörer som vill förbättra sina färdigheter i avancerad databasprogrammering och underhåll.

Förkunskaper

För att få maximalt utbyte av kursen bör deltagarna ha goda grundläggande kunskaper i SQL och erfarenhet av databasutveckling.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 3 dagar
Ditt pris 25 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 2 orter
6 tillfällen

Innehåll

Dag 1: Grundförståelse och Objektmodellering

 • Repetition: Fräscha upp dina befintliga SQL-kunskaper.
 • Scheman och SQL Servers objektmodell: Förstå och använda SQL Servers arkitektur för effektiv databasdesign.
 • Transaktioner och felhantering: Implementera robusta transaktionsmönster och hantera fel i SQL-programmering.
 • Lagrade procedurer och Tabellvariabler: Lär dig att skapa och använda lagrade procedurer och tabellvariabler för modulariserad kod.

Dag 2: Avancerade Funktioner och Prestanda Optimering

 • Användardefinierade funktioner och APPLY-operatorn: Integrera användardefinierade funktioner och applicera dem med APPLY-operatorn för flexibel databasmanipulation.
 • Dynamisk SQL: Använd dynamisk SQL för att bygga flexibla och dynamiska databasfrågor.
 • Prestanda i SQL Server och Index-strategier: Optimal användning av SQL Server genom effektiva indexstrategier och prestandaanalyser.
 • Common Table Expressions, Pivot och Unpivot, Top, Rankningsfunktioner: Utforska avancerade SQL-tekniker för dataaggregering och -transformering.

Dag 3: Säkerhet, Underhåll och Avancerade T-SQL Tekniker

 • Hur SQL Server lagrar data och index och Exekveringsplaner: Få insikter i hur SQL Server hanterar data och optimerar frågor.
 • SQL Server profiler och användardefinierade funktioner: Förstå hur och när man ska använda profiler och funktioner för att skapa effektiva och säkra applikationer.
 • Välja lämpliga datatyper och Säkerhet i SQL Server: Välj korrekta datatyper och implementera säkerhetsprotokoll för att skydda din data.
 • Avancerad T-SQL, MERGE, OUTPUT-klausulen och HierarchyID-datatypen: Behärska komplexa T-SQL-tekniker för avancerad datamanipulation.
 • GROUP BY med ROLLUP, CUBE och GROUPING SETS samt Fönsterfunktioner: Använd avancerade aggregeringsfunktioner och fönsterfunktioner för djupgående dataanalys.
 • Systemvyer och att skapa och hantera användare, scheman och roller: Administrera SQL Server effektivt genom att hantera systemresurser och användaråtkomster.