Öppna kurser

Toppmodern Desktop med Windows 10

Snabbaste vägen till en toppmodern desktop baserad på Windows 10! En modern klient som installeras var som helst i världen och där användarna ges möjlighet att arbeta extremt flexibelt var som helst och när som helst är ett mål för många organisationer.

I den här webinarkursen så tar vi dig genom hur du steg för steg kan nå målet och efter slutförd utbildning ha byggt upp en toppmodern klientplattform där mobilitet och flexibilitet är nyckelorden, förenat med en säkerhet i botten som möjliggör den mobila åtkomsten.

Denna kurs är ett smart sätt att lyft kunskapsnivån på alla som jobbar med traditionell hantering av Windows-klienter och behöver förutsättningar för att modernisera sin it-arbetsplats.
Utbildningen ger direkt avkastning i form av att man har en toppmodern Windows 10-klient efter genomgången kurs.

Målgrupp

Konsulter som jobbar med utrullning och hantering av Windowsklienter, eller du som jobbar i backoffice eller andra/tredje linjen med infrastruktur för Windows-utrullning och -hantering. 

Förkunskapskrav

Erfarenhet av att ha arbetat med Windows-hantering i företagsmiljöer är ett plus men inte ett krav, då de flesta komponenter och produkter som används i kursen är nya sett till hur Windows har hanterats och rullats ut historiskt sett.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning har deltagaren fått lära sig att implementera de grundläggande pusselbitarna för att skapa en toppmodern desktop/it-arbetsplats.  Efter slutförd kurs kan en eller användargrupperingar i din organisation börja nyttja en toppmodern it-arbetsplats, eller i din konsultroll kan du använda det du lärt dig för att bygga proof of concept-lösningar hos dina kunder.

Live Webinar och kursinnehåll

Utbildningen genomförs under en femveckorsperiod med sex webinarietillfällen över fem kursmoduler. Varje modul inleds med ett timmeslångt webinar som ger en heltäckande översikt av modulens innehåll. Webinarierna hålls vid lunchtid för att bäst kunna passa in i ordinarie arbetsschema. Detta följs sedan av praktiska övningar, laborationer och fördjupande självstudier som deltagarna genomför på egen tid mellan webinaren, med möjlighet att ställa frågor kursledaren via vår kursportal.

Del 1: Grunderna och Installationer via AutoPilot

 • Introduktion och förutsättningar för att genomföra kursen
 • Azure AD Join + MDM enrollment med Intune
 • AutoPilot-alternativ
 • Labb: AutoPilot

Del 2: Konfiguration, profilhantering och användardata

 • Konfiguration via Intune
 • Profilhantering med Enterprise State Roaming

Del 3: Applikationer

 • Modern folder redirection med OneDrive Known Folder Move
 • MSIX-paketering av applikationer
 • Deployment av applikationer via Intune
 • Windows Virtual Desktops för publicering av applikationer

Del 4: Säker åtkomst

 • Compliance policies
 • Säkring av åtkomst med conditional access
 • Security baselines

Del 5: Uppföljning och rapportering

 • Windows Analytics / Desktop Analytics
 • Intune-rapportering och -inventering
 • Hämta ut data från Azure och Intune med Graph API och Power BI