Öppna kurser

ASP.NET Core 2.0

Denna kurs i ASP.NET Core 2.0 ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där fyra lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen pågår under fyra veckor.

 • 4 schemalagda webinarier
 • Självstudier i digital plattform

Efter genomgången kurs har deltagarna god förståelse av hur man bygger stabila cross platform-applikationer med ASP.NET Core och Entity Framework Core. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.
Du som deltagare kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. 
Den totala studietiden beräknas till ca 50 timmar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dem som vill lära sig att utveckla applikationer ASP.NET Core 2 med Visual Studio 2017 (oavsett om man har arbetat med ASP.NET innan eller inte).

Utbildningsmål  

 • Skillnaderna på.NET Core, .NET Framework och .NET Standard
 • Hur skiljer sig ASP.NET Core 2 från tidigare versioner av ASP.NET?
 • Hur fungerar MVC-mönstret
 • MVC: Controllers (Action-filter, routing, Model Binding etc.)
 • MVC: Models (Tag Helpers, valideringsattribut etc.)
 • Hur fungerar ViewModels?
 • Checklista för MVC projekt
 • MVC: Views (Vyer, partiella vyer och layout-filer)
 • Hierarkiska vyer med komplexa vymodeller
 • Dependency Injection
 • Entity Framework Core 2.0
 • Statehantering (Cookies, Session etc.)
 • Grundläggande JavaScript
 • Web API:er och AJAX
 • Realtids-applikationer med SignalR
 • Autentisering och auktorisering i ASP.NET Core 2.0
 • Felhantering, loggning och säkerhet
 • Att publicera applikationer på Azure  

Förkunskaper

Målgruppen för denna utbildning har erfarenhet av C# och Visual Studio. Grundläggande kunskaper i klienttekniker såsom HTML och CSS är att rekommendera. Optimalt har deltagarna motsvarande kunskaper som kursen Avancerad C#.

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en fyraveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsätta för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar fem timmar.  
Kursmaterialet är på engelska och består av videoinspelat självstudiematerial och labbuppgifter. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med i ämnet både vad gäller teori och praktik.  

Nedan, inom parantes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga.

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)


Självstudieavsnitt 1

 • Skillnaderna på.NET Core, .NET Framework och .NET Standard
 • Hur skiljer sig ASP.NET Core 2 från tidigare versioner av ASP.NET?
 • Hur fungerar MVC-mönstret
 • MVC: Controllers (Action-filter, rounting, Model Binding etc.)

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 1
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)


Självstudieavsnitt 2

 • MVC: Models (Tag Helpers, Validerings-attribut etc.)
 • Hur fungerar ViewModels?
 • Checklista för MVC projekt
 • MVC: Views (Vyer, partiella vyer och layout-filer)
 • Hierarkiska vyer med komplexa vymodeller


Webinarium 3 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 2
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)


Självstudieavsnitt 3

 • Dependency Injection
 • Entity Framework Core 2.0
 • Statehantering (Cookies, Session etc.)
 • Grundläggande JavaScript
 • Web API:er och AJAX


Webinarium 4 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 4
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)


Självstudieavsnitt 4

 • Realtids-applikationer med SignalR
 • Autentisering och auktorisering i ASP.NET Core 2.0
 • Felhantering, loggning och säkerhet
 • Att publicera applikationer på Azure