Öppna kurser

Utveckling av grafiska gränssnitt för Windows-klienter med XAML och MVVM, grund

För företag och organisationer

Kursen riktar sig till .NET-utvecklare som vill lära sig mer om utveckling av grafiska gränssnitt för Windows-klienter såsom Windows Phone, Windows 8, WPF och Silverlight. Fokus ligger på XAML, som likt HTML är ett markup-språk för att definiera grafiska gränssnitt för Windows-klienter samt MVVM (Model-View-ViewModel) som är ett populärt designmönster som ger möjlighet att separera vyer från vyernas beteende, något som är bra för separation, förvaltningsbarhet och testning.

Med ett kursmaterial som kombinerar teoretiska genomgångar, labbövningar, men även bloggar och videos ges deltagarna goda kunskaper i utveckling av gränssnitt i Windows med XAML och MVVM, med eller utan externa ramverk. Både Visual Studio och Expression Blend används som verktyg.

Undervisning bedrivs på svenska. Kursmaterial är på engelska.

Vilka kan delta?

Alla som jobbar med.NET-utveckling som har erfarenhet av Visual Studio och C#.

Inlärningsmål

Efter kursen ska deltagare känna sig bekväma med att jobba med utveckling av XAML-baserade grafiska gränssnitt i Visual Studio och Expression Blend samt använda designmönstret MVVM som en del av klientens arkitektur. Deltagarna ska också förstå hur utvecklare och designerns kan jobba närmare varandra genom att dela samma källkodsfiler.

Innehåll grund 1-dagskurs

 • Model-View-ViewModel (MVVM) Fundamentals
 • ViewModel “Best Practices”
 • ViewModel Locator
 • Optimization and refactoring of ViewModels
 • Messaging between ViewModels
 • Data Bindings XAML
 • Blendability
 • Service Agents
 • Service Locators
 • Dependency Injections
 • Designer / Developer workflow
 • MVVM Frameworks