Öppna kurser

Exadata Database Machine: 12c Administration Workshop

Kursen Exadata Database Machine Administration Workshop introducerar dig till Oracle Exadata Database Machine.

Kursen handlar om de olika funktionerna och konfigurationerna i Exadata Database Machine, med tonvikten på de unika möjligheterna med Exadata Storage Server.

Lär dig att

 • Beskriva Exadata Storage Server och skillnaderna jämfört med traditionell databaslagring
 • Räkna upp de viktigaste möjligheterna med och funktionerna i Exadata Database Machine och Exadata Storage Server
 • Startkonfigurera Exadata Database Machine och på förhand fatta lämpliga konfigurationsbeslut
 • Implementera säkerheten i Exadata Storage Server
 • Använda frågeexekveringsplaner, statistik och väntehändelser för att undersöka Exadata Smart Scan
 • Beskriva olika alternativ och rekommendationer enligt bästa praxis för konsolidering på Exadata Database Machine
 • Beskriva olika alternativ för migrering till Database Machine och hur man väljer bästa metoden
 • Utföra olika underhållsuppgifter på Exadata Database Machine
 • Konfigurera Enterprise Manager Cloud Control 12c tillsammans med Exadata Database Machine
 • Övervaka Exadata Database Machine med hjälp av den infrastruktur för övervakning som ingår i Exadata Database Machine, tillsammans med övervakningsmöjligheterna genom Enterprise Manager Cloud Control 12c
 • Använda andra verktygsprogram från Oracle för övervakning av Exadata Database Machine

Dina fördelar

Maximerar effektiviteten och ändamålsenligheten hos Exadata Database Machine genom att du sätter dig in i och tillämpar den bästa praxis du lär dig på kursen.
Praktisk erfarenhet

Under hela kursen läggs tonvikten på rekommendationer enligt bästa praxis. Om möjligt förstärks inlärningen genom deltagande i strukturerade praktiska labbövningar.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Configure I/O Resource Management
 • Monitor Exadata Database Machine health and optimize performance
 • Describe the key capabilities of Exadata Database Machine
 • Identify the benefits of using Exadata Database Machine for different application classes
 • Describe the architecture of Exadata Database Machine and its integration with Oracle Database, Clusterware and ASM
 • Complete the initial configuration of Exadata Database Machine
 • Describe various recommended approaches for migrating to Exadata Database Machine

Målgrupp

 • Teknisk konsult
 • Databasadministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

 • Prior knowledge and understanding of Oracle Database 11g Release 2, including Automatic Storage Management (ASM) and Real Application Clusters (RAC)
 • A working knowledge of Unix/Linux along with an understand of general networking, storage and system administration concepts.