Öppna kurser

MySQL for Database Administrators

Kursen MySQL för databasadministratörer är avsedd för databasadministratörer och andra som yrkesmässigt sysslar med databaser.

Erfarna instruktörer från Oracle University lär dig installera och konfigurera MySQL Server, ställa in kopiering och säkerhet, säkerhetskopiera databasen och ställa in dess prestanda samt skydda MySQL-databaser.

Kursform

 • På plats (kursen hålls i klassrum)
 • Online (kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning

Lär dig att

 • Beskriva MySQL-arkitekturen
 • Installera och uppgradera MySQL
 • Konfigurera alternativ för MySQL-servern då den körs
 • Utvärdera datatyper och teckenuppsättningar för prestandaproblem
 • Förstår hur databasmotorn InnoDB används med MySQL
 • Utföra säkerhetskopiering och återställning

Dina fördelar

Efter att ha gått denna kurs kommer du att ha större kunskap om de nya funktioner i MySQL 5.5.8 som förbättrar prestandan, skalbarheten, tillförlitligheten och hanterligheten för dina webb- och molnapplikationer och inbyggda applikationer.


Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Describe the MySQL Architecture
 • Install and Upgrade MySQL
 • Use the INFORMATION_SCHEMA database to access metadata
 • Perform the MySQL start and shutdown operations
 • Configure MySQL server options at runtime
 • Use available tools including MySQL Workbench
 • Evaluate data types and character sets for performance issues
 • Understand data locking in MySQL
 • Understand the use of the InnoDB storage engine with MySQL
 • Maintain integrity of a MySQL installation
 • Use triggers for administration tasks
 • Use Enterprise Audit and Pluggable Authentication
 • Configure advanced replication topologies for high availability
 • Describe introductory performance tuning techniques
 • Perform backup and restore operations
 • Automate administrative tasks with scheduled events


Målgrupp

Databasadministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:
Some experience with relational databases and SQL