Öppna kurser

Oracle Database 11g: Administration Workshop I – Release 2

I kursen Oracle Database 11g: Workshop om administration. I version 2 behandlas grunderna i databasadministration.

Erfarna instruktörer från Oracle University förstärker budskapet genom strukturerade praktiska övningar som förbereder dig på motsvarande prov för att bli en Oracle Certified Associate.

Lär dig att

 • Installera Oracle Grid Infrastructure
 • Skapa och hantera användare
 • Installera och konfigurera en Oracle Database
 • Skapa och hantera lagringsstrukturer
 • Administrera Oracle Database
 • Förstå Oracle-databasens arkitektur och hur dess komponenter fungerar och växelverkar med varandra
 • Utföra säkerhetskopiering och återställning

Dina fördelar

Säkerställer snabb, tillförlitlig, säker och lätthanterlig prestanda. Optimerar databasens arbetsbelastning, sänker it-kostnaderna och levererar tjänster av högre kvalitet genom att möjliggöra smidig och snabb konsolidering i ditt datacenter.
Skapa en funktionsduglig databas

Du lär dig också att skapa en funktionsduglig databas och hantera de olika strukturerna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Detta omfattar prestandaövervakning, databassäkerhet, användaradministration och säkerhetskopiering/återställning.

Kurskrav

Kursen Oracle Database 11g: Workshop om administration I version 2 uppfyller kursvillkoret för Oracle Certification Path. Enbart lärarledda onlinekurser (LVC, LWC), klassbundna kurser (ILT) eller beställkurser uppfyller villkoret. Observera att kurser utan lärare och kunskapscentrumkurser inte uppfyller kursvillkoret.


Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Install Oracle Grid Infrastructure
 • Install and configure Oracle Database 11g
 • Configure Oracle Net services
 • Monitor and administer undo data
 • Manage the database storage structures
 • Create and administer user accounts
 • Perform basic backup and recovery of a database
 • Manage data concurrency
 • Monitor performance
 • Describe Oracle Database Architecture


Målgrupp

 • Teknisk konsult
 • Databasadministratör
 • Javautvecklare


Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

 • Taken Oracle Introduction to SQL course or equivalent experience
 • Oracle Database: Introduction to SQL