Öppna kurser

Oracle Database 12c: PL/SQL Fundamentals

I kursen Oracle Database 12c: Grunderna i PL/SQL introduceras du till PL/SQL.

Det hjälper dig att förstå fördelarna med detta kraftfulla programmeringsspråk och gör dig bekant med verkliga situationer där dessa kunskaper kan tillämpas.

Kursform

 • På plats (kursen hålls i klassrum)
 • Online (kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning

Lär dig att

 • Beskriva funktionerna och syntaxen i PL/SQL
 • Skapa ett anonymt PL/SQL-block som körs effektivt
 • Skriva PL/SQL-kod som samverkar med databasen
 • Använda PL/SQL-programmeringskonstruktioner och villkorlig styrning av kodflöden (slingor, styrstrukturer och explicita iteratorer)
 • Hantera exekveringsfel
 • Beskriva lagrade procedurer och funktioner
 • Tillämpa identifierare och undantag
 • Skapa PL/SQL-block med applikationskod som kan delas av flera formulär, rapporter och datahanteringsapplikationer

Dina fördelar

Säkerställer snabb, tillförlitlig, säker och lätthanterlig prestanda. Optimerar databasens arbetsbelastning, sänker it-kostnaderna och levererar tjänster av högre kvalitet genom att möjliggöra konsolidering i databasmoln.

Skaffa erfarenhet genom praktiska övningar

I denna kurs lär du dig av Oracles erfarna instruktörer och deltar därefter i demonstrationer och praktiska övningar för att befästa grundprinciperna. Du använder Oracle SQL Developer för att utveckla dessa programenheter. SQL*Plus introduceras som valfria verktyg.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Describe the features and syntax of PL/SQL 
 • Design PL/SQL anonymous block that execute efficiently
 • Write PL/SQL code to interface with the database
 • Use PL/SQL programming constructs and conditionally control code flow (loops, control structures, and explicit cursors)
 • Handle runtime errors
 • Create and execute simple stored procedures and functions

Målgrupp

 • PL/SQL-utvecklare
 • Teknisk konsult

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

 • Familiarity with data processing concepts and technique
 • Familiarity with programming languages
 • Oracle Database: Introduction to SQL Ed 1.1