Öppna kurser

Oracle Database 12c: Program with PL/SQL

Kursen Oracle Database 12 c: Program with PL/SQL inleds med en introduktion till PL/SQL och går sedan igenom fördelarna med detta kraftfulla programmeringsspråk.

Kursform

 • På plats (kursen hålls i klassrum)
 • Online (kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning

Genom praktiska instruktioner från Oracles erfarna instruktörer lär du dig utveckla lagrade procedurer, funktioner, paket med mera.

Lär dig att

 • Villkorligt styra kodflöden (slingor, styrstrukturer)
 • Använda PL/SQL-paket för att föra samman liknande konstruktioner i grupper
 • Skapa triggers för att lösa problem i verksamheten
 • Använda vissa av PL/SQL-paketen från Oracle för att skapa utmatning till skärm och utmatning till fil
 • Skapa anonyma block, funktioner och procedurer i PL/SQL
 • Deklarera PL/SQL-variabler

Dina fördelar

Säkerställer snabb, tillförlitlig, säker och lätthanterlig prestanda. Optimerar databasens arbetsbelastning, sänker it-kostnaderna och levererar tjänster av högre kvalitet genom att möjliggöra konsolidering i databasmoln.

Använda Oracle SQL Developer

Du använder Oracle SQL Developer för att utveckla dessa programenheter. SQL*Plus och JDeveloper introduceras som valfria verktyg i denna kurs.

Kurspaket

Obs: Denna kurs är en kombination av kurserna Oracle Database: Grunderna i PL/SQL och Oracle Database: Utveckla PL/SQL-programenheter.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Use conditional compilation to customize the functionality in a PL/SQL application without removing any source code
 • Design PL/SQL packages to group related constructs
 • Create overloaded package subprograms for more flexibility
 • Design PL/SQL anonymous blocks that execute efficiently
 • Use the Oracle supplied PL/SQL packages to generate screen output, file output and mail output
 • Write dynamic SQL for more coding flexibility
 • Describe the features and syntax of PL/SQL
 • Create and debug stored procedures and functions
 • Use PL/SQL programming constructs and conditionally control code flow (loops, control structures, and explicit cursors)
 • Manage dependencies between PL/SQL subprograms
 • Handle runtime errors
 • Create triggers to solve business challenges

Målgrupp

 • PL/SQL-utvecklare
 • Teknisk konsult
 • Databasadministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

 • Oracle Database: Introduction to SQL 
 • Oracle Database: SQL Workshop I NEW
 • Oracle Database: SQL Workshop II NEW