Öppna kurser

Oracle Database 12c R2: SQL Workshop I

Kursen ger dig en introduktion till Oracle Database 12c R2 databasteknik . Du kommer att lära dig begrepp som relationsdatabaser och det kraftfulla programmeringsspråket SQL. Upptäcka huvudsakliga SQL färdigheter som tillåter utvecklare att skriva frågor mot enskilda och flera tabeller, manipulera data i tabeller samt skapa databasobjekt .

Lär dig att

 • Förstå SQL-satser, liksom Oracle Relationsdatabaser.
 • Använda SQL Developer.
 • Skriv rapporter med SQL-satser.
 • Manipulera data i relationstabeller och spara data.
 • Förstå begreppen relationsdatabaser och det kraftfulla programmeringsspråk SQL.
 • Skriv rapporter med SQL-satser

Dina fördelar

Lär dig säkerställa snabb, tillförlitlig, säker och lätthanterlig prestanda. Optimera databas arbetsbelastning, få lägre IT-kostnader och kunna leverera en högre kvalitet på tjänsterna genom att konsolidera i databaser i ”Molnet”.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskaper om hur man:

 • Definierar mål för kursen
 • Listar funktionerna i Oracle Database 12c
 • Beskriver de ”framträdande” dragen i Oracle Cloud 12c
 • Diskuterar de teoretiska och fysiska aspekterna av en relationsdatabas
 • Beskriver Oracle-servers implementation av RDBMS och objektrelationsdatabas management system (ORDBMS)
 • Identifiera de utvecklingsmiljöer som kan användas för denna kurs
 • Beskriv databasen och ”schema” som används i denna kurs

Målgrupp

 • PL/SQL Utvecklare
 • Applikations utvecklare
 • Forms Utvecklare
 • System Analytiker

Förkunskaper

Förkunskapskrav:

 • Kännedom om databehandlings begrepp och tekniker
 • Kännedom om programmeringsspråk