Öppna kurser

Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade Accelerated

Snabbkursen Oracle Database 12c: Administrera, installera och uppgradera täcker 7 dagars innehåll på endast 5 dagar. Den består av kursen Oracle Database 12c: Workshop om administration Ed 1 (5 dagar) och kursen Oracle Database 12c: Workshop om installation och uppgradering Ed(2 dagar).

Kursen handlar om arkitekturen i Oracle Database och du får lära dig att på ett effektivt sätt hantera en Oracle Database-instans. Du får även viktig information om hur man installerar och administrerar Oracle Database 12c .

Lär dig att

 • Uppgradera en befintlig Oracle Database till Oracle Database 12c
 • Skapa och hantera en Oracle Database-instans
 • Skapa och hantera lagringsstrukturer
 • Konfigurera Oracle Network Environment
 • Skapa och hantera användare
 • Övervaka databasen och hantera prestandan
 • Grunderna i säkerhetskopiering och återställning

Dina fördelar

Du lär dig att effektivt installera och hantera en Oracle Database-instans. Skapa en behållardatabas och provisionera pluggbara databaser för dina affärsbehov. Utnyttja fördelarna med att kunna konfigurera Oracle Network Environment för databasunderhåll.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Install Oracle Database 12c R2 software
 • Upgrade database to Oracle Database 12c R2
 • Create an Oracle Database
 • Create a container database
 • Monitor the Database
 • Manage Database Performance
 • Implement Database Auditing
 • Configure the Database Instance Such That Resources Are Appropriately Allocated Among Sessions and Tasks
 • Schedule Jobs to Run Inside or Outside of the Database
 • Configure Oracle Net Services
 • Configure your Database For Backup and Recovery Operations
 • Describe Oracle Database Architecture
 • Manage the Oracle Database Instance
 • Manage Oracle Database Storage structures

Målgrupp

 • Databasadministratör
 • Datalageradministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:
Working knowledge of SQL and use of PL/SQL packages