Öppna kurser

Oracle Database 12c: Data Guard Administration

I kursen Oracle Database 12c: Administration av Data Guard ed 1 lär du dig använda Oracle Data Guard.

Erfarna instruktörer från Oracle University visar hur denna lösning skyddar din Oracle-databas vid planerad och oplanerad hindertid.

Lär dig att

Bygga upp system som är så tillgängliga som möjligt
Lasta över den administrativa databehandlingen till ett annat system
Lasta över säkerhetskopieringen till ett annat system

Dina fördelar

Efter att ha gått denna kurs förstår du hur Data Guards reservdatabaser kan användas för att stödja olika produktionsfunktioner. Dessa funktioner omfattar rapportering, sökning och testning i en reservfunktion.

Oracle Data Guard 12c R2

Kursen handlar också om de nya funktionerna och arkitekturen i Oracle Data Guard 12c R2. Du får lära dig mer om exempelvis Oracle Active Data Guard, Far Sync, rullande uppgraderingar och reservdatabaser för tillfällig transaktionsbehandling (snapshot). I den här kursen lär du dig dessutom hantera och felsöka en Data Guard-konfiguration.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:
Use Data Guard to achieve a highly available Oracle database
Use Data Guard standby databases to support production functions such as reporting, querying, testing, and performing backups
Create and manage physical and logical standby databases
Use Enterprise Manager Cloud Control and the Data Guard command-line interface (DGMGRL) to maintain a Data Guard configuration

Målgrupp

  • Teknisk konsult
  • Databasadministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

  • Database Administration
  • Linux operating system fundamentals
  • Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2
  • Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2