Öppna kurser

Oracle Database 12c: Introduction for Experienced SQL Users

Kursen Oracle Database 12c: Introduktion för erfarna SQL-användare handlar om Oracle Database 12c R2, databasmiljön och verktyget Oracle SQL Developer.

Erfarna instruktörer från Oracle University lär dig skapa och hantera tabeller, synonymer, sekvenser, index och vyer.

Lär dig att

 • Beskriva Oracles databasmiljö
 • Använda olika funktioner i Oracle SQL Developer
 • Beskriva och arbeta med de grundläggande komponenterna i Oracle SQL
 • Bli bekant med grundläggande funktioner för databassäkerhet
 • Kombinera tabeller med hjälp av samkörningar och delfrågor
 • Skapa och hantera tabeller, synonymer, sekvenser, index och vyer
 • Tillämpa databassäkerhet genom att bevilja privilegier och skapa roller

Dina fördelar

I denna kurs gör du en djupdykning i grundläggande funktioner för databassäkerhet. Genom att du lär dig skapa och hantera tabeller, synonymer, sekvenser, index och vyer i Oracle Database 12c R2-miljön kan du maximera nyttan med teknikinvesteringen.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Use various features of SQL*Developer
 • Describe and work with the basic elements of Oracle SQL
 • Combine tables using joins and subqueries
 • Create and manage tables, synonyms, sequences, indexes, and views
 • Implement database security by granting privileges and creating roles
 • Describe the Oracle database environment

Målgrupp

Dataadministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

 • Experience with SQL
 • SQL Developer