Öppna kurser

Oracle Database 12c R2: New Features for 12c R1 Administrators

Oracle Database 12c R2: Nya funktioner för 12c R1 administratörs kurs är utformad för befintliga 12c release 1 DBAs. Förutom att täcka de nya funktionerna i R2 introducerar kursen också deltagarna till Oracle Database Cloud Service.

Erfarna instruktörer lär dig hur dessa funktioner och alternativ ökar säkerheten, hanterligheten och prestandan.

Kursform

 • På plats (kursen hålls i klassrum)
 • Online (kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning

Lär dig att

 • Hantera Oracles multitenanta behållardatabaser och pluggbara databaser
 • Konfigurera Heat Map och använda Automatic Data Optimization
 • Utnyttja Online Datafile Move
 • Förstå de nya tidsbestämda möjligheterna samt In-Database Archiving med Row-archival
 • Upprätthåll säkerheten med hjälp av Unified Auditing, de nya administrativa privilegierna, Privilege Analysis och Data Redaction
 • Öka SQL-prestandan med alternativet Database In-Memory, och funktionerna Full Database In-Memory Caching och Automatic Big Table Caching
 • Dra nytta av optimerarförbättringar som Adaptive Execution Plans och SQL Plan Directives, Real-Time ADDM och Compare Period ADDM
 • Utnyttja Resource Managers förbättrade funktioner i multitenanta behållardatabaser och pluggbara databaser
 • Förstå hur och när du kan använda förbättringarna i Data Pump, partitionering och SQL

Dina fördelar

Säkerställer snabb, tillförlitlig, säker och lätthanterlig prestanda. Optimerar databasens arbetsbelastning, sänker it-kostnaderna och levererar tjänster av högre kvalitet genom att möjliggöra konsolidering i databasmoln.

Praktiska övningar och demonstrationer

Praktiska övningar och tillgängliga demonstrationer gör det lättare att lära sig använda dessa nya eller förbättrade funktioner i Oracle Database 12c. Du får lära dig att använda Oracle Enterprise Manager Cloud Control och andra verktyg som Oracle Enterprise Manager Database Express SQL Developer för att förvalta, övervaka och administrera ditt datacenter. Du lär dig också mer om de nya prestandafunktionerna i den första programfixuppsättningen till Oracle Database 12c: Full Database In-Memory Caching, In-Memory Column Store, som är en av de viktigaste funktionerna i den första programfixuppsättningen 12.1, och Automatic Big Table Caching.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Create, manage and monitor multitenant container databases and pluggable databases and their resources consumption with Resource Manager
 • Manage datafile online operations, heat map and automatic data optimization, archive data using Row-archival or Temporal Validity and Temporal History
 • Manage security by using the new unified auditing, the new privileges, such as SYSBACKUP, the privilege analysis, and by creating and managing Data Redaction policies
 • Use the Recovery Manager enhancements
 • Manage the database performance with monitoring DB operations, Real-Time ADDM and Compare Period ADDM
 • Understand the new in-memory capabilities of the Database In-Memory, Full Database In-Memory Caching, and Automatic Big Table Caching
 • Tune the SQL performance using Adaptive Execution Plans, SQL Plan Directives and statistics enhancements
 • Explore new Oracle Data Pump features and SQL*Loader Express Mode
 • Use online operations during partition movement and compression, and other DDL operations
 • Use partial global partitioned indexes
 • Explain new SQL enhancements such as extended data type column and SQL row limiting clause

Målgrupp

Databasadministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:
Good knowledge of Oracle Database 11g