Öppna kurser

Oracle Database: Administration Workshop

I kursen Oracle Database Workshop om administration behandlas arkitekturen i Oracle Database. Kursen utgår ifrån version 19, 18, 12c.

Du lär dig att effektivt hantera en Oracle Database-instans, konfigurera Oracle Network Environment och utföra databasunderhåll.

Kursform

 • På plats (kursen hålls i klassrum)
 • Online (kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning)

Lär dig att

 • Skapa och hantera en Oracle Database-instans
 • Skapa och hantera lagringsstrukturer
 • Konfigurera Oracle Network Environment
 • Skapa och hantera användare
 • Övervaka databasen och hantera prestandan 
 • Förstå grunderna i säkerhetskopiering och återställning 
 • Använda Oracle Support Workbench och My Oracle Support för att uppdatera din programvara för Oracle Database

Dina fördelar

Säkerställer snabb, tillförlitlig, säker och lätthanterlig prestanda. Optimerar databasens arbetsbelastning, sänker it-kostnaderna och levererar tjänster av högre kvalitet genom att möjliggöra konsolidering i databasmoln.

Delta i praktiska övningar och demonstrationer

Expertinstruktion och praktiska demonstrationer gör dig bekant med verkliga situationer. Genom att delta i praktiska övningar som förstärker inlärningen utvecklar du efterfrågade färdigheter och kan effektivt administrera en Oracle Database.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Monitor the Database
 • Manage Database Performance
 • Implement Database Auditing
 • Configure the Database Instance Such That Resources Are Appropriately Allocated Among Sessions and Tasks
 • Schedule Jobs to Run Inside or Outside of the Database
 • Configure Oracle Net Services
 • Configure your Database For Backup and Recovery Operations
 • Describe Oracle Database Architecture
 • Manage the Oracle Database Instance
 • Manage Oracle Database Storage structures
 • Create and Administer User Accounts

Målgrupp

 • Databasadministratör
 • Datalageradministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:
Working knowledge of SQL and use of PL/SQL packages