Öppna kurser

Oracle Database: Introduction to SQL

Du får en introduktion till SQL utbildning och som hjälper dig att skriva ”subqueries”, slå samman flera sökningar till en enda sökning med hjälp av ”SET operators” och rapportera aggregerade data med hjälp av gruppfunktioner. Lär dig detta och mycket mer genom praktiska övningar.

Kursform

 • På plats (kursen hålls i klassrum)
 • Online (kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning

Lär dig att

 • Förstå de grundläggande funktionerna för relationsdatabaser och säkerställa förbättrad kod av utvecklare.
 • Skapa rapporter om sorterade och begränsade data.
 • Köra datamanipuleringssatser (DML).
 • Kontrollera databasåtkomst till specifika objekt.
 • Hantera schemaobjekt.
 • Hantera objekt med ”data dictionary views”.
 • Hämta rad- och kolumndata från tabeller.
 • Kontrollera privilegier på objekt och systemnivå.
 • Skapa index och begränsningar; ändra befintliga schemaobjekt.
 • Skapa och göra sökningar i externa tabeller.

Dina fördelar

Lär dig säkerställa snabb, tillförlitlig, säker och lätthanterlig prestanda. Optimera databas arbetsbelastning, få lägre IT-kostnader och kunna leverera en högre kvalitet på tjänsterna genom att konsolidera databaser i ”Molnet”.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskaper om hur man:

 • Skapar rapporter om aggregerad data.
 • Skriver SELECT-satser som inkluderar frågor.
 • Hämtar rad- och kolumndata från tabeller.
 • Kör datamanipuleringsatser (DML) i Oracle Database 12c R2.
 • Skapar tabeller för att lagra data.
 • Drar nytta av vyer för att visa data.
 • Kontrollerar databasåtkomst till specifika objekt.
 • Hantera schemaobjekt.
 • Visar data från flera tabeller med användning av ANSI SQL 99 JOIN syntaxer.
 • Hanterar objekt med ”data dictionary views”.
 • Skriver flera kolumn ”sub-queries”.
 • Identifierar de stora  strukturella komponenterna i Oracle Database 12c.
 • Använder sig av SQL-funktioner för att hämta specialanpassad data.
 • Använder ”scalar” och korrelerade ”sub-queries”.
 • Skapar rapporter om sorterade och begränsad data.

Målgrupp

 • Datalageradministratör
 • PL/SQL-utvecklare

Förkunskaper

Förkunskapskrav:

 • Databehandling.
 • Förtrogenhet med databehandlingsbegrepp och tekniker.