Öppna kurser

Oracle Database: Performance Management and Tuning

Kursen Oracle Database: Hantering och inställning av prestanda handlar om den analys och inställning av prestandan som databasadministratörer ska behärska: proaktiv förvaltning genom inbyggda funktioner och verktyg för prestanda, diagnos och inställning av komponenter i Oracle Database-instansen, och diagnos och justering av SQL-relaterade prestandaproblem. Kursen utgår ifrån version 18c.

Kursform

 • På plats (kursen hålls i klassrum)
 • Online (kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning

Lär dig att

 • Använda Oracles metoder för inställning
 • Använda Oracles verktyg för övervakning och diagnos av SQL- och instansrelaterade prestandaproblem
 • Använda databasrådgivare för att proaktivt åtgärda prestandaproblem
 • Identifiera och ändra problematiska SQL-satser
 • Övervaka instansprestandan med hjälp av Enterprise Manager
 • Ställa in instanskomponenter

Dina fördelar

Databasadministratören kommer att analysera SQL-prestandan med hjälp av tillgängliga verktyg. Databasadministratören kommer att introduceras till olika sätt att identifiera de SQL-satser som måste ändras och de diagnosverktyg som används för att hitta sätt att förbättra prestandan. Detta innefattar användning av statistik, profiler som påverkar optimeraren och användning av SQL Advisors.

Upprätthålla SQL-prestandan

En viktig uppgift för databasadministratörer är att upprätthålla SQL-prestandan vid förändringar. I denna kurs introduceras Database Replay och SQL Performance Analyzer, som gör det lättare för databasadministratören att testa och minimera förändringarnas inverkan.

Påverka instansers sätt att fungera

Vid instansinställning används samma allmänna metod för att observera ett problem, diagnostisera problemet och genomföra en lösning. På lektionerna om instansinställning behandlas viktiga justerbara komponenter i detalj och beskrivs hur du kan påverka instansernas sätt att fungera. På varje lektion behandlas relevanta komponenter i arkitekturen. I kursen behandlas endast arkitekturen upp till den nivå som krävs för att förstå symtom och lösningar. Mer detaljerade förklaringar lämnas i andra kurser, referensmaterial och Oracles dokumentation.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Use the Oracle Database tuning methodology appropriate to the available tools
 • Utilize database advisors to proactively tune an Oracle Database Instance
 • Use the tools based on the Automatic Workload Repository to tune the database
 • Diagnose and tune common SQL related performance problems
 • Diagnose and tune common Instance related performance problems
 • Use Enterprise Manager performance-related pages to monitor an Oracle Database

Målgrupp

 • Databasadministratör
 • Datalageradministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:
Oracle Database 12c R2: Install and Upgrade Workshop