Öppna kurser

Oracle SBC Configuration and Administration ed 1

Kursen Konfiguration och administration av Oracle Session Border Controller (SBC) är avsedd för företags eller tjänsteleverantörers nätverkstekniker som sysslar med leverans och styrning av samtal med Session Initiation Protocol.

I kursen beskrivs visserligen alla maskinvaruplattformar som för närvarande är tillgängliga, men alla begrepp och operationer presenteras på ett plattformsoberoende sätt. På liknande sätt är kursen även programversionsoberoende.

Genom fördjupningsdiskussioner och praktiska övningar täcker kursen Session Initiation Protocol, fördelarna med och de problem som undviks genom att använda Session Border Controller, SBC-principer, konfigurationsprinciper, arbetsflöde för konfigurering, användning av samtrafik och access, rutinoperationer med mera.

Lär dig att

 • Planera SBC-integrering i kundens nätverk
 • Planera och skapa vanliga konfigurationer
 • Utföra rutinoperationer (access, konfigurering, drift och säkerhetskopiering/återställning av system)
 • Testa grundläggande funktioner

Dina fördelar

I den här kursen lär du dig mer om grunderna i Session Initiation Protocol (SIP) samt om system- och protokollspecifik konfigurering av SBC. Innehållet är lika relevant för både tjänsteleverantörer och företag. Efter kursen kommer du att ha lärt dig mer om SBC:s arkitektur, principer och administration i form av konfigurationsförvaltning (säkerhetskopiering, återställning och revideringskontroll) genom praktiska labbövningar.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Describe the MySQL Architecture
 • Plan and create common configurations
 • Test basic functionality
 • Perform routine operations (system access, configuration, management, backup/restore)
 • Discuss the Session Border Controller’s need, features, benefits, architecture, operation, deployment models (Peering & Access-Backbone), configuration and other operations

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

 • Familiarity with computer communication systems and concepts
 • Familiarity with commonly used data communication protocols
 • Basic understanding of telephony systems