Öppna kurser

Oracle Solaris 11 Security Administration Ed 2

Denna kurs i säkerhetsadministration för Oracle Solaris 11 hjälper dig att utveckla den kunskap och kompetens som krävs för att anpassa säkerheten i operativsystemet Oracle Solaris 11.

Erfarna instruktörer från Oracle University hjälper dig att utforska de nya säkerhetsfunktionerna i Oracle Solaris 11.1 och Oracle Solaris 11.2. Lär dig använda dessa funktioner för att minska risken för intrång och skydda både applikationer och data.

Lär dig att

Beskriva viktiga principer och teknik för säkerhet
Skydda användarrättigheter, processrättigheter, filer och filsystem
Implementera kryptografiska tjänster, nätverkssäkerhet, zonsäkerhet och säkerhet genom märkning
Administrera systemsäkerhet och tjänster
Övervaka filintegritet och säkerhetsrelaterade systemhändelser

Dina fördelar

Efter den här kursen kommer du att ha en bättre förståelse av säkerhetsadministrationen i Oracle Solaris 11.2 och de nya förbättringarna i operativsystemet. Därigenom kan du köra dina mest krävande företagsapplikationer i privata moln, hybridmoln eller offentliga moln. Kursen hjälper dig även att effektivt skapa en säkerhetsplan samt implementera och övervaka säkerheten i ett Solaris 11-system.

Bygga upp kunskapen om operativsystemet Oracle Solaris 11.2

Kursen bygger på färdigheterna i systemadministration från kurserna i systemadministration för Oracle Solaris 11.2. Med hjälp av erfarna instruktörer från Oracle University utvecklar du en djup kunskap om säkerhetsfunktioner i Oracle Solaris 11.2 som du kan få användning av i ditt dagliga arbete.

OBS

Om du inte har erfarenhet av systemadministration i Oracle Solaris 11 bör du först gå kurserna i systemadministration för Oracle Solaris 11 och avancerad systemadministration för Oracle Solaris 11, så att du har en verklig kunskap om systemadministrationen i Oracle Solaris 11 innan du går denna fördjupningskurs. Den som har erfarenhet av Oracle Solaris 10 bör gå kursen Övergång till Oracle Solaris 11. Den bygger vidare på dina kunskaper i Oracle Solaris 10 och är bättre anpassad till din bakgrund.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Administer system security
 • Identify key Oracle Solaris 11 security technologies
 • Secure users and processes
 • Audit the system
 • Use cryptographic services for encryption and decryption
 • Secure files and file system
 • Monitor systems for file integrity
 • Implement network security
 • Manage services
 • Implement security in zones
 • Implement labeled security
 • Describe important security principles and features

Målgrupp

Databasadministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

 • Administer users, packages, and applications on Oracle Solaris 11 systems
 • Administer network and process on Oracle Solaris 11 systems
 • Administer services and zones on Oracle Solaris 11 systems
 • Perform system installation
 • UNIX and Linux Essentials 
 • Oracle Solaris 11 System Administration Ed 5 NEW
 • Oracle Solaris 11 Advanced System Administration Ed 4