Öppna kurser

Oracle VM Server for x86: Administration

I kursen Oracle VM Server för x86: Administration lär du dig bygga en infrastruktur för molntjänster.

Erfarna instruktörer från Oracle University visar dig hur du stöder företagsapplikationer genom att distribuera delade serverresurser för skapande av virtuella maskiner.

Lär dig att

  • Planera en virtuell lösning
  • Installera Oracle VM Server och programvaran Oracle VM Manager
  • Konfigurera nätverksresurser för att skapa isolering och redundans
  • Lägga till datalagringsnät och NFS för lagring i den virtuella miljön
  • Skapa serverpooler och centrallager för databaser för att klara applikationernas arbetsbelastning
  • Påskynda distributionen av virtuella maskiner genom diskavbilder och paket
  • Använda virtuella maskiner med hög tillgänglighet
  • Använda serverpoolpolicyer för att maximera prestandan för serverns arbetsbelastning

Dina fördelar

Användningen av den applikationsdrivna arkitekturen i Oracle VM skiljer sig från användningen av traditionell virtualisering. Oracle VM är utformad med tanke på mjukvarustacken och hanterligheten och erbjuder virtualisering av stacken under hela livscykeln. Kursen hjälper dig att konsolidera serverns utrymme och skaffa de verktyg som krävs för att distribuera eller konsolidera applikationernas arbetsbelastning till en virtualiserad miljö eller migrera till ett privat moln.

Underlätta distributionen och förvaltningen

Lösningen är avsedd för alla tänkbara arbetsbelastningar och ska särskilt underlätta distributionen och förvaltningen av Oracle-applikationer. Du lär dig skapa serverpooler och utnyttja din befintliga lagrings- och nätverksinfrastruktur. Lagringen hanteras sömlöst från ett centrallager genom Oracle VM Storage Connect. Med hjälp av grupper som anger att vissa virtuella maskiner aldrig ska köras på samma VM-server (anti-affinity groups) och Dynamic Resource Scheduling policy implementerar och hanterar du länkarna mellan de virtuella maskiner som kör dina företagsapplikationer i flera skikt.

Praktisk erfarenhet

Genom detaljerade praktiska övningar vägleds du steg för steg i uppbyggnaden av din virtuella miljö. Med de färdigheter du förvärvar genom dessa övningar kan du skala din virtuella miljö så att den klarar det mest krävande arbetet.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:
Oracle VM Server for x86: Administration Ed 1

Målgrupp

Databasadministratör

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:
Ability to administer a Linux environment and implement a virtual infrastructure using any virtualization platform