Öppna kurser

Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials

I kursen Oracle WebLogic Server 11g: Administrationens grunder lär sig webbadministratörerna att installera och konfigurera Oracle WebLogic Server 11g.

Erfarna instruktörer från Oracle University lär dig att distribuera Java EE-applikationer till Oracle WebLogic Server 11g med hjälp av Administration Console samt kommandorads- och skriptverktyg som WLST.

Du lär dig att

  • Beskriva arkitekturen i WebLogic Server, inklusive domäner, servrar och maskiner
  • Installera, konfigurera och använda WebLogic Server
  • Utföra administrativa rutinuppgifter i Oracle WebLogic Server
  • Upprätta en kluster av servrar och distribuera applikationer och resurser till klustret
  • Konfigurera Oracle HTTP Server som webbskiktets klientdel för instanser och kluster i Oracle WebLogic Server
  • Distribuera olika typer av Java EE-applikationer till Oracle WebLogic Server

Dina fördelar

Ökar prestandan och skalbarheten för organisationens applikationer och tjänster med den ledande applikationsservern. Förenklar distributionen och förbättrar avsevärt time-to-market.

Konfigurera Oracle HTTP Server

Du lär dig också att konfigurera Oracle HTTP Server som webbgränssnittet för Oracle WebLogic Server, med stöd till automatisk överlämning vid fel och lastbalansering för applikationer.

Översikt över administrativa uppgifter

Kursen ger en översikt över de administrativa uppgifter som utförs av en WebLogic Server-administratör. I slutet av kursen har du den kunskap som krävs på kompetensnivån som Associate.