Öppna kurser

Oracle WebLogic Server 12c: Administration I

I denna kurs lär sig deltagarna att installera och konfigurera Oracle WebLogic Server 12c.

Den ger administratörer en översikt över grundprinciperna och arkitekturen för WebLogic Server.

Kursform

 • På plats (kursen hålls i klassrum)
 • Online (kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning

Lär dig att

 • Installera, konfigurera och administrera Oracle WebLogic Server
 • Övervaka domänresurser
 • Distribuera applikationer
 • Skapa en domän
 • Starta servrar
 • Övervaka domänresurser
 • Installera och använda Node Manager
 • Distribuera applikationer
 • Konfigurera databasresurser
 • Konfigurera ett kluster

Dina fördelar

Efter att du har gått denna kurs kan du förbättra prestandan och skalbarheten för organisationens applikationer och tjänster med den ledande applikationsservern. Du förenklar distributionen och förbättrar avsevärt time-to-market.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

 • Configure WebLogic Server's authentication provider
 • Deploy applications to WebLogic Server
 • Backup and restore a WebLogic Server domain
 • Create a WebLogic Server domain
 • Configure and monitor WebLogic Server
 • Configure WebLogic Server database resources
 • Create and configure a WebLogic Server cluster
 • Install WebLogic Server 12c R2

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

 • Some system administration experience
 • Some experience using basic Linux commands