Öppna kurser

Oracle WebLogic Server 12c: Troubleshooting Workshop

I denna kurs lär sig administratörerna att diagnostisera och felsöka problem med Oracle WebLogic Server 12c.

I kursen ligger tonvikten på praktiska övningar snarare än föredrag, och den kräver tidigare administratörserfarenhet av WebLogic Server 12c.

Lär dig att

Diagnostisera problem med WebLogic Server
Möjliggöra avlusning av en funktion i WebLogic Server
Felsöka vanliga problem med WebLogic Server

Dina fördelar

Om du vet hur du diagnostiserar och felsöker problem med Oracle WebLogic Server ökar du prestandan och skalbarheten för organisationens applikationer och tjänster.

Använda felsökningsverktyg

Du lär dig att använda verktyg som underlättar felsökningen, bland annat WebLogic Server Administration Console, Monitoring Dashboard och WebLogic Diagnostic Framework. I praktiska övningar befäster du förståelsen av nya ämnen, genom att du lär dig tillämpa denna kunskap i praktiken.

Öva på att felsöka problem

I denna kurs kan du öva på att felsöka problem. Du använder själva Oracle WebLogic Server, tillsammans med Java Virtual Machine, applikationer i Java Enterprise Edition, Java Database Connectivity, Node Manager, WebLogic Server-kluster och WebLogic Server Security

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

  • Configure and analyze diagnostic harvesters and monitors.
  • Troubleshoot common Java Virtual Machine problems.
  • Troubleshoot Node Manager problems.
  • Troubleshoot JDBC problems.
  • Troubleshoot WebLogic Server security problems.
  • Troubleshoot WebLogic Server cluster problems

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

  • System administration experience
  • Basic knowledge of UNIX commands and navigation