Öppna kurser

Base grundkurs

I programvaran Base kommer du lära dig hur du skapar tabeller och även hur du ändrar dem efter dina specifika behov. Du lär dig även hur du gör enkla och avancerade sorteringar samt hur du kan göra utdrag med både enkla och avancerade filter.