Öppna kurser

COBOL från grunden

Övrig Information:

 • Kursnummer: CBL_AP15
 • Lunch ingår
 • Kursmaterial ingår

Leveranssätt:

 • Klassrum

Målgrupp:

Kursen vänder sig till blivande COBOL-programmerare.

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i programmering är önskvärda.

Kursens mål:

Kunna skriva COBOL batchprogram som innehåller de vanligaste språkelementen.

Kursinnehåll:

 • Introduktion till COBOL-programmering
 • Programmering översikt, applikationsutveckling, COBOL i grunden, COBOL-versioner, strukturerad programmering, programexempel.
 • COBOL-språkets grunder
 • Grundläggande struktur, kodningsformat, Divisioner.
 • Variabler och konstanter
 • Variabler, gruppering, deklarationer, redigering, konstanter.
 • Beräkningar och aritmetik
 • Add, Subtract, Divide, Multiply, Compute.
 • Flytta och redigera
  Flytta dataelement, flytta dataelement i strukturer, flytta hela strukturer, flytta motsvarande element, skapa strängar.
 • Paragrafer och slingor
  Paragrafer, Out-Of-Line Perform, In-Line Perform.
 • Villkor och utvärderingar
  Enkla villkor, sammansatta villkor, If-Then-Else-End-If, Evaluate, villkorsvariabler.
 • Tabeller och strukturer
  Omdefinition, deklarera tabeller, initiera tabeller, referera tabeller, tabeller i tabeller.
 • Sekvensfiler
  Select, File Description, Open-Close, Read, Write.
 • Indexerade filer
  Select, File Description, Open-Close, Read, Write.
 • Söka i tabeller
  Deklarera tabeller, initiera tabeller, söka tabeller.
 • Lagringsformer
  Alfanumeriskt, numeriskt, teckenformat, decimalt, binärt, m.m.
 • Subprogramanrop
  Huvudprogram, subprogram, parameteröverföring, exekveringsparametrar, inbakade program.
 • Inbyggda funktioner
  Syntaxregler och användning, datum- tid- och sträng-funktioner.
 • Övningar
  Kursen innehåller flera små programmeringsövningar i samband med genomgång av de olika kursavsnitten, men har också en mer omfattande programmeringsövning som omfattar kursens samtliga teoriavsnitt.

Övrigt:

Kursen är ej plattformsberoende.
 
Kursmaterialet är skrivet på svenska.