Öppna kurser

FreeCAD

Under denna dag får du lära dig mer om modelleringsverktyget FreeCAD som är en programvara med öppen källkod. Du kommer att lära dig grunderna i FreeCAD och hur du effektiviserar din design och dokumentation.