Öppna kurser

Grundkurs Open Proj

I Open Proj kan du arbeta med gantt-scheman samt PERT-scheman, du kommer få en genomgång av hur Open Proj´s olika delar fungerar och hur du kan lägga upp dina projekt samt se hur du ligger till i din tidsplan.