Öppna kurser

Preparandkurs för PMP-certifiering från PMI

Denna kurs förbereder dig inför certifieringstestet Project Management Professional (PMP®), från Project Management Institute (PMI). Kursen ger förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar. I kursmaterialet ingår femte upplagan av PMBOK® Guide samt 300 övningsfrågor.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Förbereda dig för PMI® PMP-provet och få de 35 PDU:s som krävs
 • Gå igenom processgrupper och kunskapsområden i PMBOK Guide
 • Analysera verktyg och tekniker i PMBOK® Guide-processerna
 • Anpassa dina kunskaper till PMBOK Guide
 • Skapa en självstudieplan för att fokusera på rätt saker efter kursen fram till provet

Förkunskaper

 • Minst 3 års erfarenhet som projektledare
 • Den här kursen ger de 35 PDU:er som krävs för att få skriva certifieringsprovet Project Management Professional (PMP)

Certifiering

För att kunna bli PMP-certifierad behöver du uppfylla dessa krav:

Kategori 1

 • Högskole- eller universitetsexamen, eller motsvarande
 • Minst 4 500 timmars erfarenhet från att leda och styra projekt
 • Minst 35 timmars projektutbildning (35 PDU) hos en PMI REP, vilket du får på denna kurs

Kategori 2

 • Gymnasieexamen eller motsvarande
 • Minst 7 500 timmars erfarenhet från att leda och styra projekt
 • Minst 35 timmars projektutbildning (35 PDU) hos en PMI REP, vilket du får på denna kurs

Information om certifiering:

 • Certifieringsprovet ingår inte i kursavgiften och genomförs inte i samband med kursen
 • Du bokar själv tid för certifiering via PMI

Detaljerat kursinnehåll

Introduktion till:

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide Fifth Edition)

 • Viktig projektledningsterminologi och projektlivscykeln
 • Identifiera miljöfaktorer i verksamheten (EEF) och organisatoriska processområden (OPA)
 • Organisationsstruktur och påverkan
 • Kartlägga relationerna mellan de tio olika kunskapsområdena och de fem processgrupperna

Projektintegration och hantering av omfattning

Identifiera och integrera processer och aktiviteter

 • Identifiera ett nytt projekt, business case och en ny strategi
 • Definiera och koordinera alla biplaner
 • Förändringskontroll och konfigurationshantering
 • Fastställ leverans och genomför nyttoanalys

Definiera, validera och hantera omfattningen

 • Underlätta kravinsamling med hjälp av intervjuer, workshops och tekniker för beslutsfattande
 • Förändrade kravställningar och spårbarhetsmatriser
 • Ta fram WBS

Projekttid och kostnadshantering

Tidshantering

 • Definiera aktiviteter och ordna dem i tidsföljd
 • Uppskatta hur mycket resurser och tid en aktivitet kräver med hjälp av analoga och parametriska tekniker samt trepunktstekniker
 • Utveckla tidsplanen med PDM-, ADM- och CDM-diagram

Utforma budgeten och använda Earned Value Management (EVM)

 • Identifiera kostnader och beräkna slutgiltiga prestationer
 • Bedöma viktiga EVM-värden, variationer och index
 • Prognostisera med EVM
 • Prestandarapportering

Hantering av projektkvalitet

Implementera kvalitetssystem

 • Förebygga icke-konformitet med Cost of Quality (CoQ)
 • Genomföra kontinuerliga förbättringar

Verktyg och tekniker att studera

 • Kvalitetsplanering med hjälp av statistiska verktyg
 • Implementera kvalitetsmätning och kvalitetsgranskningar

Hantera HR, kommunikation och intressenter i projektet

Utveckla planen och tillsätt teamet

 • Skapa hierarkiska diagram & matrisdiagram (RAM/RACI)
 • Utveckla teamet: team building, Tuckman-modellen, belöning och erkännande
 • Motivationsteorier och konfliktlösningstekniker

Kommunicera effektivt med intressenterna

 • Informera via kommunikationsmodeller
 • Använda kommunikationsteori och påverkansnivåer

Hantera intressenters synpunkter

 • Identifiera och analysera intressenterna, och hantera deras förväntningar
 • Öka stödet och minska motståndet

Hantera risker och upphandlingar i projektet

Bedöma projektrisker

 • Kvalitativ och kvantitativ riskanalys
 • Bedöma Expected Monetary Value (EMV)

Verktyg och tekniker inför provet

 • Utveckla strategier: hot/möjlighet
 • Ompröva och kontrollera risker

Hantering av upphandlingar

 • Genomföra make-or-buy-analys
 • Formellt acceptera produkten och avsluta projektfasen

Planera inför provet

Förberedelser inför provdagen

 • Tillämpa beprövade tips för att lyckas
 • Övervinna oron inför provet

Anpassa din studieplan

 • Identifiera dina starka och svaga sidor
 • Optimera din studietid och ditt fokus

Professionellt ansvar och etik

 • PMI:s uppförandekod
 • Balansera intressenternas intressen