Öppna kurser

Projektledning i IT-projekt

Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur kommunikation kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en verksamhet, inte minst utifrån det begränsade perspektivet.  Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar- både individuella och gruppvisa- som redovisas och diskuteras. Även den personliga utvecklingen som projektledare kommer att tas fram under utbildningen.