Öppna kurser

Release management och continous integration

Kursen riktar sig till organisationer som vill ta steget vidare från förlegade release- och testmodeller genom att applicera nya agila metoder i utvecklingsprojekt från utveckling till produktionssättning. Continous integration snabbar upp utvecklandet av applikationer genom att minimera ledtider för integration och testning och tillsammans med rätt verktyg kan hela utvecklingsprocessen kortas ner avsevärt och samtidigt ge en mer robust och säker slutprodukt. Kursen innehåller både en teoretisk bakgrund och praktiska exempel för att deltagarna snabbt ska komma igång med arbetet i sina egna projekt.