Öppna kurser

Vintergatan – skapa din verksamhetskarta

Under denna kurs skapar du en förmågekarta över din egen verksamhet – en Vintergata. Kartan tydliggör beroenden och värdeströmmar samt möjliggör snabba analyser och förbättrade beslutsunderlag. Med en Vintergata över er organisation kan ni navigera mot framtiden med full kontroll.

Vintergatan är en modell och metod som låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i en och samma verksamhetskarta som till exempel processer, information, IT-stöd och kundresor. Genom att placera dessa i verksamhetens övergripande värdeflöde skapar vi en geografi som snabbt blir ett stabilt underlag för en mängd nya analyser.

Kursen ger dig verktyg för att få din egen Vintergata att växa fram. Under de praktiska övningarna där du tar fram din egen karta, coachas du av våra kursledare. De ger dig teorin bakom Vintergatan, konkreta verktyg för hur du bygger upp din Vintergata och många tips och trix som kommer av stor erfarenhet av olika typer av verksamheter och organisationer.

Vintergatan visar alla verksamhetens delar på en gång, vilket tillåter snabba analyser av mönster som ligger på en ännu högre mer komplex, abstrakt nivå – det värdeskapande mönstret, värdeflödet, produkterna, tjänsterna och dess samspel med organisationens förmågor!

Metoden möjliggör att du kan zooma in och ut på delar av din verksamhet, med olika perspektiv på ett sätt som gör att nya mönster blir synliga.

Metoden för att visualisera komplexa organisationer, eller om man vill, delar av en organisation är värdefullt oavsett vilken bransch du verkar inom.

Syftet med kursen är att skapa och modellera en förmågekarta som tydligt visualiserar din verksamhet och dess värdeskapande flöden.

Varje översikt är unik då det inte handlar om en generaliserad bild utan en karta där vi hittar det såväl det övergripande värdeflödet, som specifika värdeströmmars väg genom just din verksamhet.

Vi arbetar praktiskt med modellerna utifrån den situation var och ens organisation står inför. Vi visar även exempel på hur vi har gjort och tänkt i olika situationer.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som exempelvis:

 • Ledare/chef
 • Verksamhetsutvecklare
 • Verksamhetsarkitekt
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare
 • CIO
 • Produktutvecklare
 • IT-arkitekter
 • Affärsutvecklare
 • Tjänsteansvarig
 • Projektledare
 • Produktansvarig
 • Affärsarkitekt 

Vintergatan fungerar utmärkt även för dig som arbetar inom en agil organisation

Förkunskaper
Kursen kräver inga speciella förkunskaper.

Kursinnehåll
Kursen omfattar tre dagar (2+1). Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Dag 1
Du får en introduktion till Vintergatan och tankarna bakom den. Vi påbörjar det praktiska arbetet med den egna verksamheten och din egen Vintergata.

Vilket är värdeflödet, hur kan vi visa det? Vilken takt, hjärtslag slår i er organisation? Vilka övergripande förmågor har ni i er verksamhet?

Dag 2
Dagen börjar med återkoppling från dag 1 och reflektioner från den egna organisationen. Vi tittar på beroenden och samband.

 • Vintergatan och olika förändringsprojekt – hur kan vi använda modellen vid förändringar, kravställning och olika lösningsscenarios. Vi visar exempel på hur gjort i olika situationer.
 • Praktiskt arbete – kan modellen användas för något förändringsprojekt du står inför nu?
 • Vintergatan och översikter – hur kan modellen användas till att visa ansvarsfördelning mellan team, beslutsforum eller andra perspektiv? Kan vi visa de pågående förändringsprojekten i Vintergatan? Visa beroenden mellan dem?
 • Det egna arbetet fortsätter och vi använder Vintergatan för att belysa, förstå och kommunicera kring de utmaningar ni har, t ex kring produkternas och tjänsternas flöden och deras samspel med förmågorna. 
 • En uppgift delas ut till dag 3.

Dag 3
Dagen börjar med återkoppling från dag 2 och reflektioner från den egna organisationen. Vi tittar sedan utifrån och in på den egna verksamheten och sätter den i relation till våra kunders och partners förväntingar på oss.

Vi skapar och testar sedan olika scenarios, visar påverkan från strategisk planering och hur vi kan få bättre översikter och förståelse för hur vår verksamhet fungerar och våra möjliga vägar framåt genom Vintergatan. Kort sagt hur vi skapar bättre beslutsunderlag. 

Kursen levereras i samarbete med: DF Kompetens
Bild