Öppna kurser

Writer grundkurs

Under denna dag får du lära dig grunderna i Open Office-programmet Writer, du får lära dig mer om att skapa olika dokument så som t ex brev, agendor och protokoll mm.