Övrigt IT-strategier och digitalisering – planering

Många verksamheter står idag med en uppsjö spännande IT-initiativ, men saknar strategisk samordning. Med målen för digitalisering som utgångspunkt så behövs definitioner för det teknologiska och organisatoriska stödet för digitaliseringen. Ska en samordnad och strukturerad IT- miljö kunna stödja verksamhetens digitalisering så behöver de vara sammankopplade.

Utbildningsmål

Verksamhetens behov kan vara att introducera en integrerad datastruktur för artificiell intelligens som ska kunna skapa konkurrensmässiga affärsfördelar, men en sådan lösning är inte endast teknologisk utan kräver en genomarbetad affärsmässig (strategisk) kravbild. Samtidigt fokuserar IT på de strukturer och system som finns idag istället för systematisk planering mot de framtida behoven. IT arbetar ofta med utgångspunkt ifrån vad man har, inte vad man behöver. En sammanhållen digitaliseringsstrategi, IT-strategi, och en gemensam handlingsplan ger lösningen på detta.

Utbildningen utgår ifrån verksamhetsbehov för digitalisering och följer ASE-modellens ramverk för kontinuerlig kartläggning av de framtida IT-teknologiska behoven. Den tar höjd för möjligheterna till teknologisk innovation, men ur ett systematiskt och långsiktigt perspektiv. Du får verktyg för att skapa förutsättningarna för en kommande affärsdriven målbildsarkitektur, datastyrningsstruktur, samordnad integration, samt integrerad dataanalys (ML/AI).
Den här utbildningen kan läsas fristående eller som fördjupning till IT-strategier och digitalisering - utveckling. Genomför du båda utbildningarna erhåller du titeln Diplomerad IT- och digitaliseringsstrateg.

Målgrupp

Utbildningen är perfekt för dig som är affärsutvecklare, CIO, digitaliseringsledare, marknadschef, it-ledare, it-strateg, konsult eller liknande där digitalisering ingår i din yrkesroll.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 7 950 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen
 • Vad operativa modeller är och innebär
 • Hur du mäter din nuvarande operativa modell
 • Hur du tillämpar modeller som POLISM eller OPTIMAL för att analysera och planera din verksamhet
 • Hur områden som strategic management, strategic planning, Business Process Modeling (BPM), organisationsdesign, förändringsledning, Business Capability Modeling (BCM), programledning, Enterprise Architecture (EA) hänger ihop och tillämpas för att sätta en effektiv operativ verksamhet
 • Hur du använder customer journeys och user stories för att definiera er framtida verksamhet
 • Hur du med hjälp av förenklad BPM kartlägger de framtida processernas behov av kompetens och andra resurstillgångar
 • Hur du använder BCM och rollkort för att definiera er framtida organisation och beslutsstruktur
 • Hur du sekventiellt transformerar er IT-organisation från dagens operativa struktur mot den strategiska målbilden

Innehåll

Utbildningen går över en heldag och innehåller föreläsningar, grupparbeten och enskilda övningar för bäst praktisk tillämpning. I utbildningen tillämpas en sammanhållen TOM-modell som bygger på praktiska mallar och distribueras digitalt, som får behållas efteråt för vidare tillämpning i din egen verksamhet.

 • Kort presentation av lärare och utbildningens struktur och innehåll
 • Introduktion till ASE ramverk för digitaliserings- och IT-strategier
 • Metod för verksamhetsgemensam målbildsutveckling (normativ scenarioplanering) för digitaliseringen med utgångspunkt från de digitaliseringsstrategiska målen
 • Formalisering av målbilder med förenklad BPM för analys
 • Metod för målbildsanalys med BCM-modellen OPTIMAL och kartläggning av framtida teknologiska och organisatoriska resursbehov
 • Metod och verktyg för utformning av en Target Operating Model för IT
 • Verktyg för utformning av en IT-strategi, inklusive relevanta substrategier för arkitektur, data, applikationer, mm
 • Metod och verktyg för aktivitetskartläggning och struktur för en gemensam handlingsplan

 

Kursen levereras genom utbildningspartner: IDG Academy

IDG1.png