Övrigt IT-strategier och digitalisering - utveckling

Digitaliseringen driver på utvecklingen i snabb takt vilket i dag har ökat IT-strategins betydelse, både ekonomiskt och tekniskt. När digitaliseringen allt mer flyttar ut i verksamheten och blir en integrerad del av hela affären blir det ännu viktigare att IT-strategin är inkopplad, involverad och ansluten till den digitala strategin – men även till den centrala affärsstrategin. Detta flyttar fokuset för IT-ledaren från teknologi till strategiskt ledarskap.

Utbildningsmål

På denna heldagsutbildning får du metoder och verktyg för hur du aktivt hanterar digitaliseringen och utformar en digitaliseringsstrategi som utgångspunkt för er IT-strategi och operativa målmodell. Den baserar sig på ASE-modellen som ger stöd för alla moment i strategiprocessen från nuläge till strategisk verksamhetsplanering. Du får en överblick av digitaliseringens funktion och relation till IT samt informationsteknikens strategiska betydelse, inklusive hur vi systematiserar strukturerna för verksamhetsdriven IT-innovation.
Den här utbildningen kan läsas fristående eller i kombination med utbildningen IT-strategier och digitalisering – planering – som bygger vidare med fördjupning inom implementering av strategier. Genomför du båda utbildningarna erhåller du titeln Diplomerad digitaliserings- och IT-strateg.

Målgrupp

Utbildningen är perfekt för dig som är affärsutvecklare, CIO, digitaliseringsledare, marknadschef, it-ledare, it-strateg, konsult eller liknande där digitalisering ingår i din yrkesroll.
Utbildningen passar utmärkt för dig som jobbar i offentlig sektor. Just denna utbildning har tidigare haft många nöjda deltagare från exempelvis kommuner, landsting, statliga verk och myndigheter.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 7 950 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen
 • En överblick av digitaliseringens funktion och relation till IT
 • Kunskaper i en vedertagen metod med verktyg för att systematiskt utveckla och införa digitaliseringsstrategier i offentliga och privata organisationer
 • Fördjupade insikter i strategiskt tänkande och hur man planerar och arbetar strategiskt, taktiskt, och operativt
 • En djupare förståelse för hur du skapar och hanterar en realistisk IT-strategi med utgångspunkt ifrån digital transformation
 • Insikt i modeller som OGTM, VSEM, POLISM, OPTMAL, TOM och EA – hur de hänger ihop och har fokus på de strategiska bitarna av IT, inte enskilda teknologier
 • Kunskap om viktiga komponenter, nyckelområden och KPI:er

Innehåll

Vad är en strategi?
 • Syftet med strategiskt arbete, varför det kan misslyckas, samt hur det lyckas

Relationen mellan digitalisering och IT, och IT-ledarens förändrade roll

Digitaliseringsstrategiskt arbete I

 • Grunderna i digitalisering, digitaliseringsstrategiskt arbete och digital transformation
Digitaliseringsstrategiskt arbete II
 • Att mäta den digitala mognaden i en organisation
IT-strategiskt arbete
 • Det IT-strategiska perspektivet, de sex IT-arketyperna
Att facilitera företags- och divisionsstrategier
 • Vikten av divisionssamverkan och hur man samverkar SMART. Synkronisering av en strategistruktur
Target Operating Model design
 • Strategiimplementering. En modell för att designa en framtida arbetsmodell och arkitektur

 

Kursen levereras genom utbildningspartner: IDG Academy

IDG1.png