Öppna kurser

.NET Web Services Training: WCF, Web API and SignalR

.NET innehåller kompletterande ramverk för webbtjänster som möjliggör att företagsapplikationer får tillgång till affärskritisk data. Under denna kurs kommer du att programmera WCF, ASP.NET Web API och SignalR webbtjänster med C# eller Visual Basic och lär dig att dra nytta av de olika ramverken och maximera nyttan av dessa tekniker. Dessa tjänster kopplar samman isolerad data för att skapa kraftfulla distribuerade .NET-applikationer.

Distansutbildning i samarbete med Learning Tree.

Nyckelfunktioner

 • After-course instructor coaching benefit
 • Attend online, in person, or bring this course to your facility

Utbildningsmål

 • Skapa Windows Communication Foundation, WCF-tjänster
 • Utveckla RESTful-webbtjänster med ASP.NET Web API
 • Utnyttja webbtjänster i realtid med SignalR
 • Ansluta MVC, WPF och HTML5-klienter till .NET-tjänster

Förkunskapskrav

 • Erfarenhet av .NET-programmering i antingen Visual Basic eller C# i nivå med det som lärs ut på
  • Kurs 503, Visual Basic Programming for .NET, eller
  • Kurs 419, C#-programmering
 • Du bör veta hur man:
  • Skriver klasser som innehåller metoder och attribut
  • Designa och implementera programmeringsgränssnitt
  • Få dataåtkomst i .NET med ADO.NET
  • Skapa användargränssnitt för webben eller Windows-program med ASP.NET, Windows Forms eller WPF

Programvara

 • Ramverken som lärs ut är WCF Web services for .NET 3.0 - 4.x, ASP.NET Web API services for .NET 4.5 och SignalR services for .NET 4.5
 • Under den här kursen används Visual Studio 2013, men det som lärs ut är applicerbart även på tidigare versioner

Kursinnehåll

 • Web service-arkitektur

  • Ansvarsområden inom n-tier-distribuerade applikationer
  • Fastställa tjänste- och driftgranularitet
  • Jämföra operativa resurs- & realtidsfokuserade tjänster

  Web service-support i .NET

  • Spektrumet av .NET service-verktygslådor
  • WCF
  • WCF ASP.NET Web API-tjänster
  • SignalR realtidstjänster
 • Designa åtgärdsorienterade tjänster

  Programmera WCF-tjänster

  • Skapa tjänstegränssnittet och implementeringen
  • Tillämpa attribut på tjänster och drift
  • Implementera datakontrakt explicit och implicit
  • Använda felkontrakt för att rapportera fel i tjänsterna

  Åtkomst och värdskap för WCF-tjänster

  • Ansluta ASP.NET-, MVC- och WPF-klienter till WCF
  • Lägga till tjänstereferenser till klientapplikationer
  • Koda klienter utan att lägga till tjänstereferenser
  • Värd för WCF-tjänster med IIS- och Windows-tjänster

  Konfigurera WCF-tjänster

  • Skapa tjänste- och klientkonfiguration
  • Utnyttja bindningar för gemensamma funktioner och kapacitet
  • Använda tjänste- och slutpunktsbeteenden
  • Förenkla konfiguration med .NET 4.x
 • Konstruera resursorienterade tjänster

  Skapa ASP.NET Web API-tjänster

  • Programmera API-kontrollen
  • Länka CRUD-operationer till HTTP-verb
  • GET
  • POST
  • PUT / PATCH / MERGE
  • DELETE
  • Ansluta en tjänste- URL:er till operationer med routing

  Web API-klienter och värdskap

  • Åtkomst till Web API-tjänster från .NET-, webb-och mobilklienter
  • Hämta XML-, JSON-, BSON- och Atom-formaterad data
  • Värd för Web API-tjänster i IIS & anpassade applikationer

  Konstruera OData-tjänster med Web API

  • Skicka tillbaka IQueryable från kontrollhändelser
  • Fråga oData tjänstedata med $select, $filter, & $orderby

  Utforska tjänstefunktioner i Web API

  • Integrera Web API-tjänster med Entity Framework
  • Automatisera dokumentation av tjänster med hjälpsidor
  • Validera med modellbindning och datanoteringar
 • Bygga realtidstjänster

  Utforma ASP.NET SignalR-tjänster

  • Byta ut polling mot server push
  • Skapa kandidatapplikationer för SignalR
  • Chat
  • Monitoring
  • Dashboard
  • Collaboration

  Koda SignalR-tjänster

  • Utveckla hubbklassen
  • Sända till alla anslutna klienter
  • Segmentera callbacks med grupper

  Interagera med SignalR-tjänster från webbläsarklienter

  • Integrera SignalR med jQuery
  • Svara på SignalR-meddelanden
  • Hantera anslutningslivscykeln
 • Säkra .NET-webbtjänster

  WCF-tjänsters säkerhet

  • Välja en säker bindning
  • Jämföra transport- och meddelandesäkerhet
  • Auktorisera tjänsteoperationer med huvudtillstånd

  ASP.NET Web API-säkerhet

  • Implementera individuell kontosäkerhet med OAuth
  • Integrera Web API med med formulärautentisering
  • Möjliggör säker åtkomst till tjänster med Authorize
 • Driftsätta tjänster

  • Bygga driftsättningspaket med Visual Studio
  • Aktivera Web Sockets med IIS
  • Övervaka WCF-tjänster med Windows Server AppFabric