Öppna kurser

C#: Delegater, LINQ och Async

Denna kurs i avancerad C# ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där tre lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen pågår under tre veckor.

 • 3 schemalagda webinarier
 • Självstudier i digital plattform

Efter genomgången kurs har deltagarna god förståelse av avancerade koncept inom C# såsom delegater, LINQ och async. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.
Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. 
Den totala studietiden beräknas till ca 30 timmar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dem som vill komplettera sina C#-kunskaper med mera avancerade koncept. 

Utbildningsmål  

 • Attribut, reflection, extension-metoder
 • Delegater och lambda-uttryck
 • Events
 • LINQ To Objects
 • LINQ To XML / JSON
 • LINQ To Entities (Entity Framework Core 2.0)
 • Asynkron programmering med async & await


Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i C# samt Visual Studio rekommenderas (eller goda kunskaper i något liknande objektorienterat språk såsom Java eller C++). Optimalt har deltagarna samma kunskaper som kursen Grundläggande C# och Objektorienterad C#.

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en treveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsätta för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar fem timmar.  
Kursmaterialet är på engelska och består av videoinspelat självstudiematerial och labbuppgifter. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med ämnet både vad gäller teori och praktik.  

Nedan, inom parentes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga.

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)


Självstudieavsnitt 1

 • Attribut, reflection, extension-metoder
 • Delegater och lambda-uttryck

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 1
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 2

 • Events
 • LINQ To Objects
 • LINQ To XML / JSON


Webinarium 3 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 2
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)


Självstudieavsnitt 3

 • LINQ To Entities (Entity Framework Core 2.0)
 • Asynkron programmering med async & await