Öppna kurser

C# Fortsättningskurs

För företag och organisationer

Kursen tar C#-utvecklaren till nästa nivå genom att bemästra de objektorienterade principerna i kombination med de funktionella inslagen i C#.

Innehåll

  • Hur fungerar klasser och instanser?
  • Vad är skillnaden på abstrakta klasser och interfaces?
  • Hur drar vi konkret nytta ur polymorfism?
  • Hur fungerar generics?
  • Vad är delegater och lambda-uttryck?
  • Hur arbetar man med LINQ To Objects?

Vilka kan delta

Systemutvecklare

Förkunskapskrav

Alla med en grundförståelse i C# är lämpliga kursdeltagare.

Inlärningsmål

Målet med kursen är att deltagaren på ett konkret sätt ska kunna skriva objektorienterade C# och även hantera mer avancerade koncept såsom delegater, lambda-uttryck och LINQ.