Öppna kurser

C# Grundkurs

För företag och organisationer

Kursen riktar sig till utvecklare som ska in på Microsoftplattformen, oavsett om man senare kommer arbeta med webben eller feta klienter. Deltagarna får en bra grund i .NET som plattform, C# som språk och Visual Studio som utvecklingsmiljö.

Innehåll

  • Vad är .NET?
  • Vad är CLR?
  • Hur fungerar kompileringsmodellen i C#?
  • Variabler och fält
  • Metoder och properties
  • Conditional statements och loopar
  • Tips och trick i Visual Studio

Vilka kan delta?

Systemutvecklare

Förkunskapskrav

Alla som tidigare programmerat i någon annan miljö är lämpliga kursdeltagare.

Inlärningsmål

Målet med kursen är att deltagarna ska uppnå en konkret förståelse för vad det innebär att arbeta mot .NET-plattformen med C# som språk.