Öppna kurser

C#: Grundläggande

Denna kurs i grundläggande C# ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där tre lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen pågår under tre veckor.

 • 3 schemalagda webinarier
 • Självstudier i digital plattform

Efter genomgången kurs har deltagarna god förståelse av hur man bygger applikationer i C#. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.
Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. 
Den totala studietiden beräknas till cirka 25 timmar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dem som vill lära sig utveckla .NET applikationer med C# med Visual Studio 2017.

Utbildningsmål  

 • Grundläggande syntax
 • Variabler
 • If/Switch
 • Loopar
 • Arrayer
 • Klasser och instanser
 • Properties
 • Persistering
 • Grafiska användargränssnitt
 • Kompileringsmodell

Förkunskaper

Ingen erfarenhet av programmering behövs men det hjälper om deltagarna arbetat med något språk tidigare såsom JavaScript, Java, eller Visual Basic.

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en treveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsätta för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar fem timmar.  
Kursmaterialet är på engelska och består av videoinspelat självstudiematerial och labbuppgifter. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med i ämnet både vad gäller teori och praktik.  

Nedan, inom parentes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga.

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Grundläggande syntax
 • Variabler
 • If/Switch
 • Loopar

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 1
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 2

 • Arrayer
 • Klasser och instanser
 • Properties

Webinarium 3 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 2
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 3

 • Persistering
 • Grafiska användargränssnitt
 • Kompileringsmodell