Öppna kurser

C#: Objektorientering

Denna kurs i objektorienterad C# ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där tre lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen pågår under tre veckor.

 • 3 schemalagda webinarier
 • Självstudier i digital plattform

Efter genomgången kurs har deltagarna god förståelse av hur man skapar objektorienterad kod på ett rent och konsekvent sätt. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.
Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. 
Den totala studietiden beräknas till ca 30 timmar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dem som vill lära sig allt om objektorientering inom C#. 

Utbildningsmål

 • Referens-typer, värde-typer och generics
 • Arv
 • Sealed, abstract
 • Polymorphism
 • Static och const
 • Objektorienteringens best-practices
 • Interfaces
 • Namespaces och klassbibliotek
 • Felhantering
 • Objektorienterad modellering


Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i C# samt Visual motsvarande kursen Grundläggande C#.

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en treveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsättas för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar fem timmar.  
Kursmaterialet är på engelska och består av videoinspelat självstudiematerial och labbuppgifter. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med i ämnet både vad gäller teori och praktik.  

Nedan, inom parentes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga.

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

 

Självstudieavsnitt 1

 • Referens-typer, värde-typer och generics
 • Arv
 • Sealed, abstract
 • Polymorphism


Webinarium 2 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 1
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)


Självstudieavsnitt 2

 • Static och const
 • Objektorienteringens best-practices
 • Interfaces


Webinarium 3 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 2
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)


Självstudieavsnitt 3

 • Namespaces och klassbibliotek
 • Felhantering
 • Objektorienterad modellering