Öppna kurser

ECMAScript 2015 (Live Webinar)

Denna kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där tre lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring tre utbildningsblock och pågår under tre veckor.

JavaScript har utvecklats från att vara ett enkelt scriptspråk för webbläsare till att bli ett fullfjädrat objektorienterat språk för tunga tillämpningar på klienter och servrar. ECMAScript 2015 och 2016 (ES6, ES7) är nästa generations Javascript som tillför ny och mer avancerad funktionalitet till språket. Se aktuella kurstillfällen!
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till nyheterna i den senaste versionen av ECMAScript samt ha nödvändig teoretisk kunskap för att kunna programmera avancerade tillämpningar med ECMAScript 2015. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarie tillsammans med expertkursledaren.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Utbildningsmål

Under utbildningen går vi igenom de viktigaste nyheterna I ECMAScript 2015:

 • Syntaktiska nyheter
 • Block scope och konstanter
 • Nya strängmetoder
 • Nya arraymetoder
 • Nya numbermetoder
 • Klassbaserad objekorientering
 • Arv, getters och setters
 • Funktioner – Arrow, super och generator
 • Parametrar - default, rest och spread
 • Map och Set
 • Asynkron programmering med promisses
 • Internationalisering
 • Kompatibilitet i olika exekeveringsmiljöer

Målgrupp

Programmerare som redan kan grunderna i JavaScript/ECMAScript 5 och känner sig bekväma med objektorienterad programmering.

Förkunskaper

Goda kunskaper i programmering och åtminstone grundläggande kunskaper i JavaScript/ECMAScript 5.

Kursplan

Webinarium 1 ( 60 minuter)

Programintroduktion och upplägg
Övergripande genomgång av självstudieavsnitt nr 1
Best Practice
Interaktiv frågestund

Självstudieavsnitt 1

Introduction
An ES6 Compatibility chart
New ES6 Syntax
Övningar

Webinarium 2 ( 60 minuter)

Genomgång av självstudieavsnitt 1
Best Practice
Genomgång självstudieavsnitt 2
Interaktiv frågestund

Självstudieavsnitt 2

ES6 Modules and Classes
New types and objects extensions
Övningar

Webinarium 3 (60 minuter)

Genomgång av självstudieavsnitt 2
Best Practice
Genomgång självstudieavsnitt 3
Interaktiv frågestund

Självstudieavsnitt 3

Iterators, Generators, and Promises
Arrays and collections
The reflect API
The proxy API
Övningar